Върховна касационна прокуратура възложи на Главна дирекция "Национална полиция" да извърши проверка по публикации в медиите за ползвани не по предназначение къщи за гости, финансирани със средства на ЕС, от семейството на народния представител Елена Йончева, съобщиха от държавното обвинение. 

ВКП се е самосезирала по повод медийна публикация. Данните в нея сочат за евентуално извършено престъпление по чл. 248 а ал.3 от НК по повод изградени къщи за гости по проект по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, но същите са недостатъчни, поради което се налага извършване на проверка от Главна дирекция "Национална полиция".

Ще бъде извършена документална проверка на проекта, като на място следователите ще извършат и проверка дали къщите за гости се ползват по предназначение. Ще се изискат заверени копия от регистри за настанените туристи за български и чужди граждани, от документацията за регистриране и категоризиране на обектите, информация за заплатените туристически данъци за пренощували туристи.

Ще се изискат от съответното РУ на МВР по местонахождение на къщите за гости справки за постъпилите регистрационни карти за нощували туристи. Ще се провери дали вписаните в регистрите гости действително са посетили проверяваните къщи за гости.

Определен е едномесечен срок за извършване на проверката. Това означава, че тя ще приключи преди преди изборите, на които Елена Йончева е кандидат за евродепутат като водач на листата на БСП.