Окръжна прокуратура - Бургас указа на РИОСВ - Бургас да предприеме принудителна административна мярка - да затвори пречиствателна станция, намиращата се в района на Ваканционно селище Елените, чийто собственик е бизнесменът Ветко Арабаджиев.

Действията на Прокуратурата са продиктувани от възникване на непосредствена опасност за увреждане на околната среда или увреждане на здравето или имуществото на хората; предотвратяване или преустановяване на административни нарушения, свързани с опазване на околната среда, както и предотвратяване и/или отстраняване на вредните последици от тези нарушения.

Окръжна прокуратура - Бургас е дала срок на РИОСВ - Бургас да уведоми наблюдаващия прокурор за предприетите свои действия в срок до 05.11.2018 г.

Окръжна прокуратура - Бургас е предприела същите действия и през месец октомври 2017 г. В отговор директорът на РИОСВ Бургас е посочил, че е преценено да не се използва този инструментариум, за да не бъде доведен до риск туристическия сезон през 2018 г.

Dir.bg припомня, че вчера директорът на РИОСВ Тонка Атанасова поясни, че ПОСВ "Елените" работи без разрешително за воден обект от 2012 година. Тази година на същия обект е била наложена нова санкция в размер на близо 1 800 000 лева. Санкцията е изчислена на базата на резултатите, получени от контролните измервания, които показали високо превишение на емисионните норми. Тази глоба заедно с други от предходни години надхвърлят 7 милиона лева.