Бизнесменът Васил Божков е регистрирал едва 212 артефакта, а досега са намерени 3385. Разследващите смятат, че броят на предметите с културно-историческа ценност може да надхвърли 10 000, съобщават от прокуратурата.

Още снимки вижте тук>>>

"Действията по претърсване и изземване в сградата на "НОВЕ ИНТЕРНАЛ" ЕООД на ул. "Московска" № 43 в София са започнали на 30 януари 2020 г. с разрешение на Специализирания наказателен съд. На посочения адрес се помещава музей "Васил Божков" към фондация "Тракия". По документ за собственост сградата се състои от сутерен, три етажа и подпокривно пространство", съобщават още от пресцентъра на прокуратуратата във връзка с разследването по досъдебното производство, по което Васил Божков е привлечен към наказателна отговорност за извършени престъпления против финансовата и данъчната системи.

Претърсването стартира с цялостен оглед, заснемане и фиксиране по установения в НПК ред на всички помещения в сградата, като всяко едно от тях беше условно номерирано.

Снимка: Официален сайт на Прокуратурата

"Откритите предмети, носещи белезите на движими културни ценности, бяха фотографирани в присъствието на поемни лица, на управителя на "НОВЕ ИНТЕРНАЛ" ЕООД, упълномощени юристи от фондация "Тракия", експерти от НИМ (археолози и реставратори) и от Националната художествена галерия, представители на Министерството на културата и на служители на фондация "Тракия" - ръководител лаборатория за консервация и изследвания и уредник музей.

Ритмично продължават да се извършват и към настоящия момент действия по претърсване и изземване на посочения адрес. Достъпът на разследващите органи до сградата и помещенията в нея се осигурява от служители на фондацията, които единствени разполагат с ключ", пишат още от прокуратурата.

До момента са намерени и иззети по предвидения законов ред 3385 предмета, притежаващи признаци на движими културни ценности, а обвиняемият Божков е регистрирал по реда на Закона за културното наследство колекция едва 212 артефакта.

Според разследващите е установено, че повечето от предметите се съхраняват в нарушение на всякакви правила и стандарти, откривани бяха в кутии, кашони, найлонови торби, както и в насипно състояние.

Снимка: Официален сайт на Прокуратурата

"По голяма част от движимите вещи се откриха замърсявания от земна маса, а върху опаковките се намери изписан ръкописен текст с означение на различни географски области и населени места в страната, от които става ясно, че вероятно са били добити от иманяри в нарушение на закона.

Действията по разследването, свързани с изземването на описаните вещи, се извършват при стриктно спазване на процесуалните правила, както и на утвърдените международни практики за опаковане, транспортиране и съхранение на артефакти, с оглед максимално запазване на автентичността им.

Всяка вещ подробно се описва, фотографира и опакова от експертите и реставраторите от НИМ, а след това се транспортира и оставя на съхранение в помещения на НИМ и НХГ.

Съхранението и опазването на иззетите вещи е възложено на НИМ и НХГ. Изрично следва да се отбележи, че всеки един протокол, отразяващ последователността на действията по установяване и изземване на посочените в него вещи, се предявява и подписва от всички присъствали при съставянето му лица, включително и от представляващите фондация "Тракия" на обвиняемия Божков, на които се предоставя екземпляр.

Съпоставяйки броя на претърсените помещения до настоящия момент с броя на тези, в които предстои да бъдат извършени претърсвания и изземвания, до голяма степен на вероятност прогнозния брой на предметите с белези на културно-историческа ценност ще надхвърли 10 000. Изложените обстоятелства са и причината претърсванията в сградата на ул. "Московка" № 43 да продължават и към настоящия момент.

След изземване на всички вещи, относими към предмета на доказване по делото, ще бъде назначена съдебно-археологическа експертиза по отношение на тях, която ще бъде възложена на екип от международни експерти, с цел постигане на възможно най-безпристрастно експертно заключение", твърдят още от прокуратурата.

Васил Божков вече има 18 обвинения. Сред тях са за подбудителство към четири убийства, за изнасилване, като лидер на две престъпни групи, принуда, изнудване, опит за подкуп на длъжностно лице и подбудителство към престъпление по служба.