Апелативният съд в Бургас потвърди 8-годишната ефективна присъда на 16-годишния Иван Иванов, който беше признат за виновен за това, че убил 11-годишната Никол Йончева от Бургас на 20 август 2017 година. 

Двете съдебни инстанции решиха, че ученикът умишлено умъртвил момичето, като й нанесъл удар с нож в дясната част на врата и прерязал сънната артерия, което довело до остра кръвозагуба и анемия.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин - момиченцето е останало в съзнание след пробождането, достатъчно информативно е възприемало същността на ситуацията, в която се е намирало, виждало е изтичащата от раната кръв, било е затворена в кабината на асансьора, викало е за помощ, осъзнавало е неизбежността на смъртта си, изживявало е тежки предсмъртни мъки, и убийството е извършено с особена жестокост.

Изслушаната и приета в хода на първоинстанционното съдебно следствие, комплексна психиатрично - психологическа експертиза е категорична в извода си, че 16-годишният подсъдим е вменяем. Според вещите лица Иван е могъл е да ръководи постъпките си и да разбира свойството и значението на стореното. Вещите лица констатират, че той не страда от психиатрично заболяване. Установяват диагноза "лека умствена изостаналост с минимално нарушение на поведението.

Потвърденото наказание е в размер на 8 години „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим. Иван Иванов е осъден да заплати на майката на убитата Никол сумата от 150 000 лева.

"Размерът на наказанието е в рамките на година и половина над средния размер, визиран в материалната норма и съответства на характера и тежестта на осъщественото престъпно деяние. Така отмереното наказание е подходящо и справедливо за осъществяване целите на специалната превенция на закона, свързани най-вече с поправяне и превъзпитание на подсъдимия. Така отмереното наказание като обективно и справедливо ще изиграе и своя превантивно-възпиращ ефект за всички членове на обществото, с което ще се реализират в достатъчна степен целите на генералната превенция. Справедливо отмереното наказание би било ясен и категоричен сигнал към обществеността за неприемливостта и непримиримостта към този вид престъпна деятелност, особено в случаите на непредизвикана агресия на дете спрямо дете", пишат в мотивите си апелативните съдии.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.