Европейската служба за борба с измамите със средства от бюджета на ЕС (ОЛАФ) съобщи, че е завършила проверката по четири случая, два от които в България, а останалите в Румъния и Унгария, съобщи БТА. Службата препоръчва нашата страна да възстанови близо 12 милиона евро по проверените проекти заради открити нередности.

В първия случай разследването на ОЛАФ е установило, че пречиствателна станция за отпадъчни води у нас, завършена през 2012 г. като част от европейски проект, никога не е започнала да работи. Съоръжението създава заплаха за общественото здраве и околната среда, се посочва в съобщението. След приключване на разследването ОЛАФ препоръчва да бъдат възстановени 4,8 милиона евро.

По втория случай в нашата страна е проверен проект за водоснабдяване и отпадъчни води. След сигнал от анонимен източник са били оценени пет договора за строителство и надзор по проекта. Събраните доказателства предполагат, че са били представени фалшиви документи в процеса на възлагане и че необичайна дейност е била одобрена като част от изпълнението. ОЛАФ препоръчва да бъдат възстановени 6,9 милиона евро, както и да бъде заведено дело.

В Румъния е бил проверен процесът на възлагане на обществени поръчки за подобряване на ВиК съоръжения и е установена предполагаема измама. Службата е препоръчала да бъдат възстановени 6,5 милиона евро и да бъде потърсена наказателна отговорност на извършителите. В Унгария при проверка на сходен проект е било открито, че не се постига целта за пречистване на водите, затова се препоръчва възстановяване на над 1,3 милиона евро.

Разкритията означават, че парите следва да бъдат върнати в бюджета на ЕС и използвани в полза на гражданите, а не за обогатяване на измамниците, коментира по повод на разкритията генералният директор на ОЛАФ Виле Итала, цитиран в съобщението.