"Екипът на Окръжния съд в Търговище категорично се разграничава от действия и практики, които нарушават етичните правила на магистратите и уронват авторитета на институцията. Ръководството, съдиите и съдебните служители са изненадани от информацията за ареста и привличането като обвиняем на съдията от Наказателното отделение Мирослав Митев по разследване на сигнал за получен подкуп". Това се казва в прессъобщение, разпространено от ръководството на институцията.

"След публикациите в средствата за масово осведомяване и официално оповестените данни от страна на Софийската градска прокуратура, КПКОНПИ и ГД "БОП", считаме за необходимо да изразим своята загриженост и увереност, че обективната истина ще бъде разкрита в хода на процесуално-следствените действия. Откритите заседания по делата, чийто докладчик е нашият колега, са отложени", се посочва още в съобщението.

Съдия Мирослав Митев е с близо 40-годишен юридически стаж, 20 от които в Окръжен съд - Търговище, пише БТА.

"Припомняме, че един от основните принципи на наказателния процес е презумпцията за невиновност, залегнала в чл. 31,ал. 3 от Конституцията, както и в чл. 16 от НПК - обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда. Ръководството на Окръжен съд - Търговище ще информира своевременно обществеността за предприетите при необходимост действия", завършва съобщението.