Жалбата за дискриминация срещу зам.-главния прокурор Иван Гешев за думите му в телевизионно интервю "...и циганите така правят" е оставена "без уважение" от Комисията за защита от дикриминация (КЗД). Тя не е открила нарушение на закона с внушения за различие и подбуда към омраза нито за "етническа принадлежност", нито за "гражданство" и "тормоз".

Сигналът срещу Гешев беше подаден през април от ромския активист Христо Николов заради думите му пред БНТ по повод Петко Дюлгеров - един от подсъдимите по делото за подкуп срещу Десислава Иванчева, който се отрече от първоначалните си показания:

"Господин Дюлгеров е подсъдим. Той даде показания в досъдебното производство в качеството му на обвиняем. Това, че той на по-късен етап ще се откаже от тези показания, беше калкулирано още в досъдебното производство. Така правят всички. Ние очаквахме, че той ще възприеме това поведение. Само да допълня, извинявайте, че ви прекъсвам! Единствено, което не можеше да се предвиди, беше ясно, че той ще каже, че това не е вярно в досъдебното производство, така правят всички подсъдими, така правят и циганите, включително, по делата. Това е масово".

Ето какво се казва в решениет на КЗД по повод жалбата:

"Споменаването на думата "циганите" в общия контекст на разговора не може да бъде квалифицирано като нарушение на Закона за защита от дискриминация, чрез което ответникът изразява позиция или отделя ромите от останалата част от българската нация.

На първо място, в изказването се илюстрира поведението на подсъдимите лица и тяхното процесуално поведение в досъдебна и съдебна фаза на производствата. В тази категория влизат всички лица, които въз основа на внесен в съда обвинителен акт са придобили качеството на подсъдим в наказателно дело.

Тук следва да се посочи, че подсъдимите могат да бъдат от различен етнос и/или националност, тъй като Наказателният кодекс и Наказателнопроцесуалният кодекс, респ. българските наказателни съдилища не се влияят от гражданството или етноса на подсъдимия, а изясняване на обективната истина по конкретното наказателно дело, въпросите за вината и деянието, поведението на дееца и др., имащи значение за конкретното дело обстоятелства.

Следователно тълкуването на думите на ответната страна като израз и извеждане от контекста на тези думи съждение за отделяне на ромите от останалата част от българската нация е лишено от смислова логика и обективно не би могло да бъде възприето от зрителя или слушателя по начина, по който жалбоподателят твърди, че го възприема".

"Освен от Иван Гешев вече се чувствам дискриминиран и от Комисията за защита от дискриминация. Сега пред кого да подам жалба от самата комисия?", коментира пред Клуб Z Христо Николов, който уточни, че ще обжалва решението на КЗД.

По думите му то повече прилича на "кривосъдие", отколкото на правосъдие.

В мотивите си до КЗД Николов беше посочил, че в качеството му на български гражданин от ромски произход е лично засегнат от твърденията на ръководителя на Спецпрокуратурата. Според него решението на комисията е политическо и е повлияно от позицията, която заема зам.-главният прокурор.

"Вече може да ни наричате освен цигани и кюмюри, и печки. Явно това не е обидно. Защо България е в Европейския съюз и е подписала толкова много спогодби за спазване на човешките права?", попита Николов.