Конституционният съд е отклонил искането на депутати от БСП и "Възраждане" за установяване на противоконституционност на решение на 48-ото Народно събрание за провеждане на преговори с правителството на САЩ относно сключването на споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ "Козлодуй" с технологията АР 1000, прието от парламента на 12 януари, съобщават от КС.

Докладчик по делото е председателят на Конституционния съд Павлина Панова. На заседанието присъстваха 10 конституционни съдии, а определението е прието с осем гласа. Съдиите Атанас Семов и Янаки Стоилов са подписали определението с особено мнение.

На 12 януари проектът на решение бе подкрепен от депутатите на ГЕРБ-СДС, ДПС и "Демократична България", "Български възход" и един независим. "Против" бяха депутатите от "Възраждане" и "БСП за България". Народните представители от "Продължаваме Промяната" гласуваха с "въздържал се".

Според БСП и "Възраждане" решението на парламента противоречи на три члена от Конституцията, в които се постановяват: принципът за правовата държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната; принципът за върховенството на Конституцията, на която другите закони не могат да противоречат; принципът на разделението на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна, добавя БТА.

"Налице е пряка намеса от страна на законодателната власт в правомощията на изпълнителната власт", се казва в искането до Конституционния съд на народните представители. Също така отбелязват, че Народното събрание е приело решението "с липса на национална стратегия за развитието на сектора, задължително условие съгл. чл. 3 ал. 3 от Закона за енергетиката".

Друг аргумент на депутатите е, че за конкретна страна за преговори е посочено правителството на САЩ, което е дискриминационно и "се явява грубо нарушение и погазване на принципите за провеждане на процедури за обществени поръчки".

"С атакуваното от нас решение, се извършва дерогиране на въпросните правомощия от страна на Народното събрание и изземване на власт и оперативни управленски функции. И то именно такива, каквито не са му предоставени по Конституцията на Република България. Така с решение на Народното събрание се нарушава конституционно установеният баланс между трите власти и се пренебрегва Конституцията", се посочва още в искането.