Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана Диана Ковачева да се обяви за противоконституционна наредба от Закона за пътищата, която предвижда да не се извършва редовен периодичен технически преглед на пътно превозно средство при неплатени пътни такси - винетка и тол такса, съобщиха от съда.

Определението на КС е прието единодушно с десет гласа. Искането на националния обществен защитник бе отправено на 22 ноември м.г.

Омбудсманът се аргументира, че е напълно възможно "собственик на моторно превозно средство и никога да няма необходимост от винетка, но, за да спази изискванията на закона относно периодичния технически преглед на автомобила си, да е принуден да направи разходи по снабдяване с винетка, която не му е нужна".

Общественият защитник допълва, че текстът от закона принуждава гражданите за изпълнение на едно задължение, каквото е техническият преглед, да заплатят неоснователно пътна такса, която е необходима за движение само по платената пътна мрежа.

"Липсата на редовен технически преглед води до ограничаване на конституционното им право за свободно придвижване по територията на страната, която включва и неплатена пътна мрежа, а това е недопустимо по Конституция", пише Диана Ковачева.

По думите й "тази принуда, въведена от законодателя", не кореспондира и с принципа на правовата държава, който следва да гарантира защита на основни права.

КС конституира като заинтересувани институции по делото Народното събрание, президента, Министерския съвет, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта и съобщенията, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Висшия адвокатски съвет и агенция "Пътна инфраструктура", на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се дава възможност в 30-дневен срок да представят писмени становища по предмета на делото.

За становище са поканени Съюзът на юристите, фондация "Български адвокати за правата на човека", Съюзът на българските автомобилисти и Българският автомобилен съюз.