Министерствата на околната среда (МОСВ) и на регионалното развитие (МРРБ) не са направили необходимото, за да бъде избегната кризата с водоснабдяването на Перник. Това е заключението от проверката на Районна прокуратура - Перник.

Служители на двете министерства може да бъдат подведени под отговорност за безстопанственост, съобщи говорителят на Районна прокуратура Николай Цветков:

"От събраните материали може да се направи основателно предположение за извършено такова престъпление и от страна на служители на министерствата, областен управител и кмет. Същите бяха изпратени на специализираната прокуратура, за да се прецени дали има извършено престъпление, и евентуално, образуване на досъдебно производство".

На 21.11.2019 г. граждани изпратиха отворено писмо относно водния режим в града до прокуратурата. На 11 декември Районна прокуратура - Перник предприе незабавни действия и възложи извършването на проверка от ОДМВР - гр. Перник за изясняване причините, довели до режим на водоподаването от язовир "Студена".

След внимателен преглед на събраните в хода на проверката материали, Районна прокуратура констатира, че са налице данни за евентуално осъществени безстопанственост и престъпления по служба от страна на длъжностни лица от Министерството на Регионалното развитие и благоустройство и Министерството на околната среда и водите, гласи официалното съобщение на прокуратурата.

С оглед евентуално осъществените престъпни състави и качеството на субектите, преписката с Постановление от 10.12.2019 г. на Районна прокуратура -  Перник е изпратена по компетентност на Специализирана прокуратура.