Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно гласува изслушването на кандидата за главен прокурор да е на 24 октомври от 10:00 часа в заседателната зала на кадровия орган на ул."Екзарх Йосиф".

Датата беше посочена и в хронограмата за избор на обвинител №1, но законът изисква на специално заседание на пленума да бъдат посочени часът, датата и мястото за изслушване и избор.

Предложението заседанието да е от 10:00 часа беше направено от главния прокурор Сотир Цацаров и единодушно подкрепен от всички 19 присъстващи членове на ВСС.