На извънредно заседание Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) разгледа мерки във връзка с обявеното извънредно положение в страната заради разпространението на коронавируса у нас. Съдиите в България минават на работа дистанционно.

По време на извънредното положение, Съдебните палати в страната няма да затварят, но достъпът до тях ще бъде силно редуциран и при строги мерки за безопасност. Всички, които имат да пишат мотиви по дела, ще го правят от вкъщи. Насрочените заседания по дела се отлагат до края на извънредното положение. Изключение правят само мерките за неотклонение и делата, касаещи спешни обезпечителни мерки.

Във всеки съд у нас ще има дежурен състав, но свободното движение на адвокати, вещи лица, граждани и подсъдими ще е забранено. По време на извънредното положение няма да се връчват призовки и решения по дела. Уведомяването на страните, както и справки по дела ще става по телефона или по електронен път.

"При нас беше г-н Ангел Кунчев, който ни запозна с обстановката. Чуждият опит доказва, че ограничаването на контактите дава резултат. Целта е максималното ограничаване на достъпа до съдебните сгради с цел ограничаване на контактите. Всички разбираме, че съдебните сгради са места, които няма как да се затворят, но достъпът трябва да е ограничен", посочи Лозан Панов.