Любомир Димитров, известен като Любо Гребеца от групата на "Наглите", ще изтърпява наказание "доживотен затвор" заради две убийства.

Решението е окончателно след произнасянето на Върховния касационен съд.

Подсъдимият е признат за виновен за убийствата на Юлиян Лефтеров на 08.01.2009 г. и на Иван Пайнавелов на 12.04.2009 г. Определен е специален режим.

Осъден е да заплати на двамата граждански ищци и частни обвинители, конституирани по делото, сумата от по 150 000 лева за всеки.

Делото е образувано по жалби на подсъдимия Любомир Димитров и на защитника му срещу решението на САС, с което е потвърдена доживотната присъдата на Софийския градски съд.

Съдебният състав на ВКС приема касационните жалби за неоснователни.

Оплакването за предубеденост на член от състава на въззивния съд, разгледал и решил делото по същество, не е потвърдено.

Върховните съдии посочват, че апелативният столичен съд (САС) законосъобразно се е произнесъл в пределите на обвинението, изследвайки самостоятелно инкриминираното поведение на подсъдимия. В решението на ВКС пише още, че правните изводи са надлежно мотивирани и законосъобразни. Материалният закон не е бил нарушен, а е приложен правилно.

Софийският апелативен съд се е съгласил с обстоятелствата, взети предвид от първоинстанционния съд при индивидуализация на наказанието на подсъдимия за престъплението по чл. 115 от НК, добавяйки към категорията на отегчаващите и проявата на упоритост от страна на подсъдимия Димитров при преследване на престъпния резултат - смъртта на пострадалия Лефтеров.

"Съвкупността от отчетените обстоятелства и тяхната относителна тежест не разкриват очевидно несъответствие с определеното по размер наказание от 18 години "лишаване от свобода" за това престъпление", категорични са върховните съдии.

Според тях, предвид установените по делото факти, очертаващи конкретния механизъм на посегателство срещу живота на пострадалия Пайнавелов (хладнокръвно произведен изстрел директно в лявото слепоочие), изборът на отдалечено място и високото ниво на проявление на квалифициращото обстоятелство с оглед краткия период от три месеца, отделящ деянието от предходно извършеното убийство на пострадалия Лефтеров, съдът е мотивирал законосъобразния извод, че извършеното престъпление съдържа белези на изключително тежко по смисъла, който последователно е изяснен в практиката на Върховния съд.

В решението на ВКС се казва още, че "посочените обстоятелства безусловно характеризират негативно и личността на дееца, очертана също от данните за предходните му осъждания и последователно предприетите действия, непосредствено след деянието за изкопаване на дупка и заравяне на трупа в нея. Те, наред с подбудите на подсъдимия за извършване на престъплението, са послужили като основание за извода, че целите по чл. 36 от НК не могат да бъдат ефективно постигнати с по-леко по вид наказание".

С тези мотиви съдебният състав на ВКС приема касационните жалби за неоснователни.