Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) назначи съдията от Върховния касационен съд Елена Каракашева на длъжността заместник на главния прокурор. Предложението е на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. То бе прието с осем гласа "за" и нито един "против". Решението на магистратите влиза в сила от 1 септември 2023 година.

При представянето на предложението си изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов посочи, че познава Елена Каракашева от повече от 20 години и я определи като изключително принципен и стойностен човек и магистрат. Той обърна внимание, че Каракашева има завиден опит като администратор и административен ръководител. "Тя е достатъчно добър професионалист, преминал през всички нива в системата", заяви Борислав Сарафов. По думите му заемането на позицията заместник главен прокурор от Елена Каракашева ще придаде не само тежест на самата прокуратура, но и авторитет и стабилност на институцията.

Сега Борислав Сарафов има един заместник - Мария Павлова. Тя бе избрана от Прокурорската колегия по предложение на Сарафов на 19 юни.