Министърът на правосъдието Атанас Славов предложи включване на допълнителна точка в дневния ред на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено за 22 юни 2023 г.

Мотивите за предложението да се включи допълнителната точка в дневния ред са становищата, включително на членове на ВСС, представители на професионални правни организации и на академичните среди, че компетентният орган, който може да вземе решение за избор на изпълняващ функциите главен прокурор, е Пленумът на ВСС.

От друга страна, понастоящем, вече има взето решение, но от Прокурорската колегия на ВСС, посочва Славов. "Всичко това поражда съмнение във валидността на така взетото решение и повдига сериозно въпроса за легитимността на избора, което несъмнено следва да бъде поставено на вниманието и задълбочено обсъдено от Пленума", заявява в предложението си министърът на правосъдието.

На 18 юни министърът на правосъдието Атанас Славов каза, че ще постави въпроса с избора на Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС). Според Славов проведеният избор от прокурорската колегия на ВСС не е бил достатъчно "легитимен".

На 16 юни Прокурорската колегия на ВСС реши, че временно изпълняващ длъжността на главен прокурор ще бъде Борислав Сарафов, който до този момент беше заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Той ще изпълнява функциите до избора на нов главен прокурор от Пленума на ВСС. Сарафов получи подкрепата на осем от деветте членове на колегията. Дотук се стигна, след като Пленумът на ВСС гласува главният прокурор Иван Гешев да бъде освободен предсрочно от поста заради уронване престижа на съдебната власт.