До края на тази седмица ПП АБВ внася сигнал до прокуратурата за действията на министъра на околната среда и водите Нено Димов. Партията разполага с документи, които показват, че министърът е бил съвършено наясно с критичната ситуация с водата в Перник месеци назад. Независимо от това обаче мерки от никакъв характер не са били предприети. Това съобщи на пресконференция в Перник председателят на ПП АБВ Румен Петков.

Става въпрос за месечните доклади на ресорния министър до Министерски съвет, които регулярно дават информация за състоянието на водите и водните басейни в цялата страна. Конкретно за язовир "Студена" във въпросната справка за септември месец се посочва, че "всички язовири за питейно-битово водоснабдяване в края на месец септември са с обеми, достатъчни за обезпечаване нуждите на водоползвателите", водоемът тогава е пълен на 32.5%. В документа за октомври единствено е посочено, че язовир "Студена" е пълен на 24.6%, няма конкретни предприето мерки от страна на ведомството, заявяват от АБВ.

Първите доклади с отрицателен уклон за състоянието на язовир "Студена" се появяват изведнъж през ноември, когато се въвежда и воден режим за питейно-битово водоснабдяване на град Перник и населени места в района. Тогава съоръжението е пълно на 17.9%.

Румен Петков коментира, че ако това престъпление остане ненаказано, това означава, че институционално държавата липсва. И добави, че министърът на околната среда и водите не е предприел каквито и да е действия, за да предотврати кризата с водата на Перник и това говори за неговата некадърност.

"Той трябва да бъде отстранен от длъжност. Той няма морал да си подаде оставката. Той е нравствено падение. Със собственото си некадърие това, което си причинил на Перник, и да се катериш по костите на почтени хора, това е такава морална нищета и низост, че не заслужава коментар", заяви Румен Петков.

По мнението на експерти на ПП АБВ се подценява възможността за по-ефективна работа с язовир "Пчелина" за справяне катастрофата в Перник, каза още Петков.

"Трябва да се направи незабавен анализ на качествата на водата в "Пчелина". Поне да е ясно има ли възможност да се търси решение там. Експертите считат, без да са категорични, че такава възможност има, защото там се вливат водите от ТЕЦ, отпадъчни води от Перник. Те подлежат на пречистване и, както е известно "Пчелина" е два пъти по-голям от "Студена".