Военният прокурор Илиан Георгиев трябва да получи 130 000 лева обезщетение за причинените му вреди по едно от делата, водени срещу него, а не 400 000 лева, както преди време реши Софийският градски съд (СГС). Това реши Софийския апелативен съд (САС), който на втора инстанция прие, че обезщетението е твърде завишено и несъобразено с икономическата ситуация в държавата, а исковете му за имуществени вреди са неоснователни.

Срещу прокурора бяха заведени три дела през последните 8 години, като по две от тях той беше окончателно оправдан, а едното е все още висящо. До момента общата сума за обезщетения на Георгиев по двете дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), които той заведе срещу прокуратурата, след като беше оправдан, е 190 000 лева. По първото държавното обвинение беше осъдено да му плати 60 000 лева след оправдателната му присъда за документно престъпление. Второто бе по процеса срещу Георгиев, по който беше съден и оправдан за длъжностно престъпление. То е за съхранение на веществени доказателства, държане на 26 патрона за пистолет без разрешително и за присвояване на 1009 лева, припомня "Лекс".

Висящо остава единствено делото срещу него за набеждаване в престъпление на колегите му от Военноапелативната прокуратура Веселин Стоев, Данчо Данов, Момчил Бенчев, както и на Малена Филипова от Върховната касационна прокуратура.

В заведеното дело по ЗОДОВ миналата година съдия Богдана Желявска от СГС присъди на Георгиев 210 000 лева обезщетение само за претърпените от него неимуществени вреди и още над 180 000 лева за неполучени заплати, неплатени осигуровки, за адвокатски хонорари и разходи за явяване по дела, както и над 9500 лева разноски по делото. Съставът на САС с председател Диана Коледжикова обаче приема, че на военния магистрат се дължи обезщетение само за неимуществени вреди и то е намалено от 210 000 лева на 130 000 лева. Съдът се мотивира с икономическия растеж в България, стандарта на живот и средностатистическите показатели за доходите и покупателните възможности в страната, които първата инстанция не е отчела.

Отделно САС подчертава, че по времето, когато е гледано делото срещу Георгиев, срещу него е имало и други процеси, като заради един от тях той вече е осъдил прокуратурата. Според апелативните съдии отрицателното въздействие върху личния и професионален живот на прокурора е комплексна последица от наказателната репресия по всички водени дела срещу него, а не само от това.

Илиан Георгиев е и волейболен съдия и на първа инстанция съдът прие оплакването му, че в хода на разследването и след писмо на прокуратурата до волейболната федерация, той е бил изваден от списъка на съдиите заради липса на морал. САС обаче казва, че той не е представил доказателства за това.

"Всички тези обстоятелства дават основание за редуциране на размера на обезщетението с оглед трудната диференциация в обема на вредите, като търпени вследствие на отделните наказателни производства в един и същи период. Така също не е бил съобразен и обсъден фактът, че спрямо ищеца е взета най-леката мярка за процесуална принуда "подписка", която не е засегнала неговия обичаен начин на живот", пише в решението на съда.

Иначе, апелативните съдии отчитат, че когато прокурор е обвинен в извършване на умишлени престъпления във връзка с работата му, то "търпените от него негативни изживявания предвид общественото му положение и професионална среда, представляват специфични неимуществени вреди, надхвърлящи значително обичайните за всяко наказателно преследване". Това виждане е и трайна практика на съдилищата, поради което и обезщетенията по ЗОДОВ за магистрати, които са били оправдани по наказателни дела, са и значително по-високи от тези на останалите граждани.

"Обстоятелствата по това дело действително установяват пълен срив в личния и професионален живот на Илиан Георгиев, злепоставили са трайно почтеността му като магистрат, накърнено е не само доброто име на ищеца, но и неговата вяра в добросъвестността и безпристрастността на органите, които упражняват срещу него нормативно установена наказателна репресия", посочва САС.

За исковете му за имуществени вреди, съдът обаче казва, че те са неоснователни, тъй като за тях той може да търси обезщетение по реда на Закона за съдебната власт, според който магистратът, който е бил временно отстранен от длъжност, се възстановява и му се заплащат заплати и осигуровки за периода на отстраняването. С решението, което може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд, са намалени драстично и признатите разноски на Илиан Георгиев - до 644 лева.