В нощта на 7 срещу 8 април 1906 г. е пикът на едно от най-силните изригвания на Везувий през ХХ век. Везувий се извисява на височина 1277 м над морското равнище близо до Неаполитанския залив. Той е единственият активен вулкан в континенталната част на Европа. Кратерът му е с дълбочина 216 м и обиколка 1400 метър. Диаметърът на основата му е над 3 км.

Сутринта на 4 април 1906 г., около 5:30 сутринта, малък поток от лава започва да изригва от отвор на надморска височина от 1200 м на южния склон на Везувий. Това е отбелязано на сайта на Националния институт по геофизика и вулканология (INGV) на Италия, част от който е Везувианската обсерватория (OV) за историята на изригването от 1906 г. Активността на Везувий се е увеличава значително от средата на март същата година. Същевременно към началото на април земетресенията стават все по-чести и интензивни. Учените от близката Везувийска обсерватория подозират, че всички тези признаци са предвестници на предстоящо експлозивно изригване.

През следващите два дни се активират други странични вулканични отвори на височина 800 м на същия южен склон, както и на височина 600 м, но малко по на изток, а също и на височина 800 м на югоизточния склон.

Едновременно с това експлозивната активност в кратера на върха става все по-интензивна. Тя достига своя пик в нощта на 7 срещу 8 април. В тази нощ има два силни земни труса, усетени във всички села около вулкана. Земетресенията бележат срутването на връхната част на Гран Коно, докато лавата потича бързо на югоизток, опустошавайки град Боскотрекасе. Вулканичният облак засипва с пепел селата на изток от вулкана.

На 8 април експлозивната дейност продължава бурно. Пепелта от Везувий, освен че засяга значително Неапол, достига и до Пулия.

От следобеда на 9 април основните потоци спират и сеизмичната активност почти напълно изчезва, докато вулканичният облак продължава да засипва с пепел района на Везувий.

През следващата нощ - срещу 10 април, последният значителен поток от лава спира точно преди Боскотрекасе. През следващите дни активността намалява все повече (с изключение на спорадични, по-интензивни експлозивни епизоди на 13 и 15 април), докато не спира напълно на 21 април. Това е датата, която е определена за край на изригването.

По време на изригването през 1906 г. директорът на Кралската обсерватория на Везувий е Рафаеле Виторио Матеучи. Той е на поста от 1903 г. до смъртта си през 1909 г. Директорът информира властите и населението постоянно за развитието на изригването, използвайки телеграфните станции на близките казарми на карабинерите. Той не изоставя Обсерваторията дори по време на най-драматичните фази на изригването.

БТА информира за природната катастрофа в своя бюлетин:

Неапол, 24 март стар стил /6 април нов стил 1906 г. / БТА/ Везувий развива усилена деятелност. Населението от околностите е много тревожно.

***

Неапол, 24 март с. ст. /6 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Английската кралска двойка ще бъде посрещната на тукашното пристанище от италианската кралска двойка. Готвят се празненства в чест на английските владетели.

***

Неапол. 25 март с. ст. /7 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Изригването на Везувий се увеличава силно. Градът Торе Анунциата е заплашен.

***

Неапол, 25 март с. ст. /7 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Изригването на Везувий още се усилва. Местностите Возеч и Трекасе са съвсем покрити от лава. На мястото са изпратени войски да укажат помощ в случай на нужда. Загубите са вече значителни. Нови кратери се откриха откъм Неапол.

***

Рим, 26 март с. ст. /8 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Изригването на Везувий продължава и причинява много повреди. Градецът Боскотрекасе, разположен в полите на вулкана и населен от пет хиляди души жители, е съвършено съсипан от лавата. За щастие, човешки жертви няма, тъй като градецът е бил вече напуснат от жителите. Градът Toрe Анунцията, с 30 хиляди жители, е заграден от лавата.

В Неапол пепелният дъжд продължава.

***

Неапол, 27 март с. ст. /9 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Изригването на Везувий се усилва още. Вулканът има ужасен изглед. От един новооткрит кратер излиза огън и пепел. Обезумялото население бяга. Телеграфните и телефонните съобщения с град Tope Анунциата са прекъснати; изглежда, че този град е загинал. Много села в околностите на Везувий са заплашени. Съобщават вече, че имало няколко убити и ранени. На някои места къщите са се съборили или са изгорели от лавата. Кралят и кралицата в полунощ са напуснали Рим; те идат тук. Министърът на марината (на флота - бел. ред.) е дал заповед на Средиземноморската ескадра, която се намира в Гаета, да отиде в Неапол и да слуша заповедите на аостския дук. Неколцина от министрите отиват на мястото на катастрофата.

***

Неапол, 27 март с. ст. /9 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Тревожни новини продължават да пристигат от всички съседни на Везувий местности. Местностите Отажано, Поджио, Марино и Сома са съвършено напуснати от жителите. Хиляди бежанци пристигат в Неапол. Околностите на града са потъмнели от пепелния дъжд.

***

Рим, 27 март с. ст. /9 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Изригването на Везувий като че намалява. Течението на лавата се спря и има надежда за спасението на града Торе Анунциата, който ще може да се изпразни от жителите, възлизащи на 32 000 души. Неаполските улици са покрити с пелена от пепел, дебела няколко сантиметра. Кралят и кралицата са пристигнали тая заран на мястото на нещастието.

***

Неапол, 28 март с. ст. /10 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Последните новини върху изригването на Везувий са неясни. Лавата продължава да тече, но пепелния дъжд отслабва. Италианската кралска двойка посети пострадалите места и снощи се върна обратно в Рим. Тълпата навсякъде ги акламира. Всички села и градове около вулкана са напуснати. Числото на избягалите в Неапол се смята 200 000 души. Градецът Боскотрекасе е съвършено разрушен. Не се знае точното число на жертвите. В Отажано има сто убити, загинали под развалините на къщите, които се съборили от земетресенията. Вулканът измени формата си: кратерът му е сега 350 метра по-ниско.

***

Париж, 29 март с. ст. /11 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Съобразно с решението на Министерския съвет, три броненосеца са напуснали снощи Тулон и са заминали за Неапол, да дадат помощ на жертвите от изригването на Везувий.

***

Неапол, 29 март с. ст. /11 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Изригването на Везувий се удвои. Дъжд от сяра е паднал над няколко града, някои от които са заплашени от съсипване. Според "Трибуна", имало повече от 500 мъртви в местността между Отажано и Сан Джузепе.

Събарянето на покрива на закрития пазар в Неапол е причинило смъртта на 12 души. Имало около 30 души тежко ранени.

***

Рим, 29 март с. ст. /11 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Положението в околностите на Везувий се е влошило вследствие падането на дъжд от сяpa и кал. Лавата тече отново и заплашва развалините на Помпей и града Торе дел Греко, който като Tope Анунциата е изпразнен от жителите си на брой 30 хиляди души. Селото Сан Дженаро, близо до Нола, е съвършено затрупано от пепелния дъжд. Има слух, че градът Сарно, населен от 20 000 души, бил също така затрупан от пепелния и каменния дъжд.

***

Рим, 30 март с. ст. /12 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Новините от Неапол са по-добри. Деятелността на Везувий намалявала и пепелният дъжд почти съвършено престанал. Италианската кралска двойка посетила днес с автомобил пострадалите от катастрофата райони.

***

Париж, 30 март с. ст. /12 април н. ст. 1906 г. /БТА/ В началото на днешното заседание на Камарата председателят г-н Думер изрази чувствата на симпатии на Камарата към Италия по случай нещастията, които постигнаха тая страна. (...)

***

Неапол, 31 март с. ст. /13 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Положението се подобрява; изригването на Везувий намалява. Населението е спокойно. Тук пристигна френската морска дивизия, която е дошла да помага на пострадалите.

 

***

Рим, 31 март с. ст. /13 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Изригването на Везувий се прекрати; пепелният дъжд се прекрати съвършено и небето е съвсем ясно. Неапол има нормалния си изглед. Днес кралската двойка пак е посещавала пострадалите от катастрофата местности. Населението, което беше напуснало градовете из околността на Beзувий, започна да се връща.

***

Неапол, 31 март с. ст. /13 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Вследствие нещастията, които причини изригването на Везувий, комитетът на миланската изложба е решил да отложи отварянето на изложбата за 28 април н.ст.

***

Рим, 2 април с. ст. /15 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Кралската двойка се върна от Неапол. Тя бе живо акламирана от населението.

Император Франц Йосиф (Австрия - бел. ред.) е изпратил до краля една съболезнователна телеграма по случай причинената от Везувий катастрофа. Императорът в същото време е изпратил до правителството 10 хиляди лева помощ за пострадалите.

Министър-председателят г-н Сонино е получил от граф Вите (министър-председател на Руската империя Сергей Вите - бел. ред.) една телеграма, с която се изказват съболезнованията на руското правителство.

***

Неапол, 2 април с. ст. /15 април н. ст. 1906 г. /БТА/ В околностите на града пепелният дъжд престана, но той още вали в Сан Джузепе, Везувиана, Отажано и Трезиньо. Страхът е още много голям в тия места. Изпратени са тренове (влакове - бел. ред.) за пренасяне на населението.

Професор Матеучи, директор на Везувийската обсерватория, е назначен кавалер на ордена на Италианската Корона.

***

Неапол, 3 април с. ст. /16 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Пепелният дъжд намалява постоянно в околностите на Трезиньо, Отажано и Сан Джузепе, но населението е още изложено на голяма опасност. Два доста силни удара от земетресение са се почувствали в Отажано. Лавата, която заплашваше Боскотрекасе, Боскореале и Tope Анунциата, се е спряла. Английският адмиралски параход "Левиатан", който пристигна от Корфу, е предложил на неаполитанските власти своите услуги за спасяване на пострадалите.

Професор Матеучи, който въпреки голямата опасност, не е напущал своя пост на Везувийската обсерватория, известява, че изхвърлянето на пясък продължава с по-малка сила от вчера. Професорът мисли, че полека изригването ще се спре окончателно.

***

Рим, 4 април с. ст. /17 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Везувий се почти съвършено умири; слаб пясъчен дъжд вали още във везувийския район, но няма ново изригване.

Граф Монтс, германски посланик в Рим, е изказал на министъра на външните дела съболезнованията на Германия по случай причинените от изригването на Везувий нещастия.

Целият печат констатира със задоволство постъпката на Германия.

Крал Виктор Емануил е благодарил с една твърде сърдечна телеграма на император Франц Йосиф за съболезнованията му и за подаръка от 10 000 франка, които австрийският император даде за жертвите на изригването.

***

Неапол, 6 април с. ст. /19 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Деятелността на Везувий намаля значително. Пепелният дъжд престана. Във везувийския район се възстанови спокойствието.

***

Рим, 8 април с. ст. /21 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Професор Матеучи, директор на Везувийската обсерватория, телеграфира от своя пост, че Везувий почива. Във везувийския район е възстановено спокойствието.

***

Неапол, 10 април с. ст. /23 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Професор Матеучи, директор на Везувийската обсерватория, телеграфира от своя пост, че вулканът не проявява вече никаква деятелност. Сеизмическите инструменти на обсерваторията отбелязвали пълно спокойствие.

***

Неапол, 13 април с. ст. /26 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Професор Матеучи, директор на Везувийската обсерватория, е направил възкачване до вулкана. Професорът констатирал, че кратера се е много разширил и разпукал.

***

Атина, 13 април с. ст. /26 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Крал Едуард и английската кралица сред възхитените овации на събраната тълпа се качиха на яхтата "Виктория и Алберт". Яхтата ще замине за Неапол.

На Олимпийските игри първата награда за надскачване с прът се взе от един французин. Победител в надскачванията на дължина е един американец; за надтичването на пет километра първата награда взе един англичанин. В двете състезания в стрелба с пищови първите награди се дадоха на един швейцарец и на един французин.

***

Неапол, 14 април с. ст. /27 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Крал Едуард и английската кралица пристигнаха тук.

***

Неапол, 15 април с. ст. /28 април н. ст. 1906 г. /БТА/ Английската кралска двойка, заедно с Аосткия дук, направи с автомобил екскурзия из околностите на Везувий. Крал Едуард е дал 20 хиляди франка за подпомагане на пострадалите от изригването.

Натрупването на пепел и лава причинява срутвания и разрушения във везувианските градове. Според това, което е съобщено от префектурата на Неапол на френския консул, в Отавиано и Сан Джузепе има 197 загинали и 71 ранени, посочват от Националния институт по геофизика и вулканология. Общо има 216 смъртни случая и 112 тежки наранявания. Само в Неапол срутването на покрива на пазара "Монтеоливето", намиращ се на днешния Пиаца Карита, причинява 11 смъртни случая и 30 ранени. Над 34 000 души стават бежанци от родните си домове.