Българското правителство не покрива изцяло минималните стандарти за елиминиране на трафика на хора, но прави значителни усилия в тази насока, се казва в тазгодишния доклад на Държавния департамент на САЩ, посветен на този проблем, предаде БТА.

Американското външнополитическо ведомство отбелязва усилията, положени от българските власти през отчетния период, включително разследването на повече случаи с трафик на хора с цел трудова експлоатация, оказването на подкрепа на жертви на трафик, приемането на национална стратегия за борба с тези престъпления за периода 2017-2021 г. и действията на правоохранителните органи срещу държавни служители и полицаи, станали съучастници в схеми за трафик на хора.

Въпреки това правителството не демонстрира по-големи усилия, в сравнение с предишния отчетен период, казва Държавният департамент.

Въпреки че общият брой разследвания и съдебни преследвания срещу трафикантите отчита леко повишение, съдилищата са осъдили по-малко трафиканти и са издали условни присъди за повечето от признатите за виновни.

Капацитетът на правителството да осигури подслон и да предостави специализирани услуги на жертвите остава малък, предвид установения брой на пострадалите от това престъпление, допълва ведомството.

Тъй като правителството е отделило достатъчно ресурси за план, който, ако бъде приложен, би бил достатъчен за покриване на минималните стандарти, България няма да бъде понижена в Група 3, както би следвало по силата на Закона за защита на жертвите на трафик, а ще остане в списъка за наблюдение към Група 2 за трета поредна година, се казва в доклада, публикуван на уебсайта на Държавния департамент.

Към страната ни се отправят няколко препоръки, включително да положи повече усилия в разследването, съдебното преследване и осъждането на трафиканти, особено в областта на трафика на хора с цел трудова експлоатация, да дава ефективни присъди в затвора на признатите за виновни лица и да оказва повече помощ на жени и деца, станали жертви на трафик.

България е източник и в по-малка степен транзитна страна и крайна дестинация за мъже, жени и деца, жертви на трафик с цел сексуална и трудова експлоатация.

Български жени и деца са жертва на трафик с цел сексуална експлоатация в страната, в Европа и Близкия изток.

Български мъже, жени и деца са подлагани на принудителен труд в други европейски страни и Израел, основно в селското стопанство, строителството и сектора на услугите.

Български деца и възрастни са принуждавани да просят и да извършват дребни кражби в България, Гърция, Италия, Словения, Швеция и Обединеното кралство.

Румънски момичета стават жертви на секстрафик в България.

Корупцията в правителството създава условия, в които е възможно извършването на такива престъпления и длъжностни лица са разследвани за предполагаемо участие в трафик, казва Държавният департамент в заключение в частта си за България.