Решението е на правителството и е публикувано в официалния вестник на държавата Resmi Gazete.

Новите възможности са украински и български език, които от новата учебна година могат да бъдат заявявани и изучавани в турските средни училища.