Според съда вътрешно правило в предприятие, което забранява носенето по видим начин на какъвто и да било политически, философски или религиозен символ, не представлява пряка дискриминация.

Съдът допълва, че забраната е оправдана, когато преследва законна цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими.

Магистратите решават, че волята на работодателя да се покаже неутрален пред клиентите си както от обществения, така и от частния сектор, е законна цел, особено когато са засегнати само работниците, които имат контакти с клиентите.

За Съда този стремеж е израз на свободата на стопанска инициатива. В решението е записано, че забраната за носене по видим начин на символи на политически, философски или религиозни убеждения, може да осигури правилното прилагане на политика на неутралитет, ако тази политика действително се прилага последователно и постоянно.

Европейският съд заключава, че непряка дискриминация може да бъде обективно оправдана от законна цел, като например прилагането от работодателя на политика на философски, политически или религиозен неутралитет в отношенията с клиентите, стига средствата за постигане на тази цел да бъдат подходящи и необходими.

Това е първото решение на Европейския съд по казуса, отбелязва Ройтерс.

В навечерието на холандските парламентарни избори, на които мюсюлманската имиграция е ключова тема, съдът взе общо решение по случаите на две жени от Франция и Белгия, които бяха уволнени заради отказ да свалят хиджаба на работното място.