Руският президент Владимир Путин подписа проект за изменения в Наказателния кодекс, свързани с военната служба, както и закон, който позволява на чужденци - военнослужещи в руската армия да кандидатстват за гражданство без разрешение за пребиваване, съобщиха от пресслужбата на Кремъл. 

Промените в НК на Руската федерация предвиждат нов член - "мародерство", като предвиденото наказание е от 6 до 15 години "лишаване от свобода". 

Останалите поправки са: 

  • От 3 до 10 години затвор за военнослужещ, доброволно предал се в плен. Ако обаче престъплението е извършено за първи път, а военнослужещият е предприел мерки за освобождаването си, върнал се е на служба и не е извършил други престъпления в плен, тогава той може да бъде освободен от отговорност
  • Дезертьорството или неявяването на военна наборна служба се наказва с лишаване от свобода от 5 до 10 години. Освен това военнослужещите, които са в запаса и са повикани на военно обучение, ще носят същата отговорност като военнослужещите по договор
  • За неизпълнение на заповед на командира във военно време или отказ на военнослужещия да участва в бойни действия се предвижда "лишаване от свобода" до 3 години, а в случай на тежки последици - до 10 години. 
  • за отегчаващо вината обстоятелство при престъпления срещу военната служба ще се счита, когато те са извършени не само в условията на въоръжен конфликт или военни действия, но и "по време на мобилизация или военно положение, във военно време"
  • призованите запасняци ще носят наказателна отговорност за неявяване или самоволно напускане на местослуженето наравно с военнослужещите по договор

Държавният глава на Руската федерация парафира и документ, който позволява на чужденци - военнослужещи в руската армия да кандидатстват за гражданство без разрешение за пребиваване. Той касае чужденците, които са сключили договор с руските въоръжени сили за период от най-малко една година. 

Чуждестранните наемници ще могат и да не спазват условието за непрекъснато пребиваване в Русия в продължение на пет години от датата на получаване на разрешение за пребиваване за по-нататъшно предоставяне на гражданство.