Съгласно промените, се дава възможност да бъдат разжалвани висши офицери от полската войска от времената на социалистическата държава, в това число и бившият президент на страната Войчех Ярузелски.

Законът се отнася и до офицери от органите на милицията и службите за сигурност. Решението за разжалване ще бъде взето от министъра на отбраната и след съгласуване с президента на страната.

В пояснение към законопроекта се казва, че той се приема за да може да бъдат лишени от воинско звание офицери като Ярузелски и генерал Чеслав Кищак, починал през 2015 година защото те са били служители в тоталитарна държава въпреки националните интереси на Полша. Новият закон може да засегне и първия полски космонавт Мирослав Гермашевски, който е бил във военния съвет през периода 1981-1983 година.