Повече от половината българи (54 на сто) са на мнение, че принадлежността към ЕС е нещо добро. Това сочат резултати от проучване, представено от Европейския парламент - точно година преди изборите за евродепутати.

Средно в ЕС 60 на сто от гражданите споделят същото мнение. За 12 на сто от българите и за осем на сто от останалите европейци членството в ЕС е нещо лошо. Според 32 на сто от европейците и 47 на сто от българите ЕС върви в правилна посока. На обратното мнение са 42 на сто от европейците и 25 на сто от българите, показват данните.

Мненията са разделени по равно между отговорилите, че гласът им в ЕС се чува и онези, които се чувстват нечути (над 40 на сто). Мнозинството от участниците в проучването (41 на сто у нас и 49 на сто в ЕС) мислят, че изборите за ЕП са много важни, за 33-34 на сто този въпрос е от известна важност, докато 17 на сто в ЕС и 22 на сто у нас определят въпроса като маловажен.

Над половината българи (52 на сто) и 46 на сто от останалите в ЕС са доволни от демокрацията в Общността. Общо 42 на сто от хората в ЕС и 28 на сто от българите са изцяло недоволни.

За българите е най-важно да се обсъждат въпросите за икономическия растеж (57 на сто), както и борбата с тероризма (49 на сто), социалната закрила (47 на сто), борбата с безработицата (44 на сто). Останалите в ЕС поставят на първо място противодействието на тероризма (49 на сто), следват борбата с безработицата (48 на сто), имиграцията (45 на сто), икономическият растеж (42 на сто).

Мнозинството участници в допитването (47 на сто) са заявили, че гласуването на изборите за ЕП е задължение. Всеки трети европеец (31 на сто) и почти всеки втори българин (46 на сто) е казал, че гласува.

Мнозинството от отговорилите в ЕС (60 на сто) и у нас (56 на сто) са заявили, че хората не гласуват, защото не вярват, че това би довело до промяна. Близо половината (48-49 на сто) изразяват недоверие в политическата система.