Откритието е било направено след 4-годишни наблюдения на магнитосферата от страна на европейските учени. Второто, крайно слабо магнитно поле, се намира във водите на Световния океан.

По думите на учените магнитното излъчване се създава от милиарди електрически заредени частици, които се намират във водата.

Йоните, разтворени във водата, често се наблюдават в силните течения, а също така и по време на приливи и отливи. С помощта на наблюдения със спътника Swarm, учените са успели да съставят подробна триизмерна карта на движението на слабите магнитни полета в огромните маси вода на планетата.