В песента "Пророчествата на Вьолва" от сборника "Старите Еди", датирани към 10 век, пророчицата предсказва гигантски катаклизъм, който щял да промени света и на него щял да дойде да управлява нов бог.

Ръководителят на екипа Тим Нюфилд и колегите му от Джорджтаунския университет смятат, че въпросната песен се е появила на границата между езическата и християнската епоха в Исландия, а визираният катаклизъм всъщност е голямо вулканично  изригване.

Знаейки времето на изригването на вулкана от песните, както и от статистически   данни за дейността на най-големите вулкани в Исландия, учените са изследвали проби от ледените пластове от съответния период в Гренландия.

В слоевете  от лед, образувани през 10-ти век. пепелни остатъци са били открити в слоя, датиращ  от 939 година.

Историческите данни и писмените сведения на съвременници сочат, че в Европа през посочената година е имало  странна "мъгла" и лете, и  зиме, а лятото е било необичайно  студено.

След провеждането на химически изследвания учените стигат до извода, че комбинацията от химически елементи в съответните проби показват, че  изригването е на един от най-големите вулкани в света - Елдгяу.

Изчисленията са показали, че катаклизмът е довел до това, че лятото в Северното полукълбо е станало по-студено с около 2 градуса.

В цяла Европа и Азия до Северен Китай е последвала  много студена зима и сухо лятото.
Като последствие, реколтата е била много слаба,  добитъкът е умирал, а допълнително реколтата е нападана от скакалци.
За глад през този период се съобщава в  Ирак, Германия и Китай.

Ясно е, че това е имало  изключително негативно въздействие върху живота на хората.
Това обстоятелство, според Нюфилд,  е служило като допълнителен аргумент за християнските проповедници от онова време и обяснява защо езичниците в Исландия започнали масово да приемат християнството.

Вулканичната активност пряко засяга климата на Земята.

Емисиите на въглероден диоксид водят до повишаване на температурата на повърхността, но от друга страна, в зависимост от състава на продуктите на вулканичното изригване, пепелните частици и аерозолите в атмосферата понижават температурата, заради ефекта на отразяване на част от слънчевите лъчи.
 Такива катастрофи са се случвали неведнъж в историята на Земята, а последиците от такива катаклизми са вулканични зими, масов глад и епидемии.