В полярните пояси това ще стане по-бавно, съобщи Ройтерс, като се позова на доклад на Световната метеорологична организация и Програмата на ООН за опазване околната среда, която цитира и БТА. 

Намаляването на озона обаче ще продължи още доста десетилетия, тъй като няколко ключови вредни вещества остават в атмосферата дълго време, след като отделянето им е прекратено. "През последното десетилетие озоновият слой около планетата и озонът над Арктика и Антарктика е спрял да намалява, но все още не е започнал да се увеличава", гласи докладът.

Въпреки че химикали като хлорофлуоровъглеродите, някога използвани в хладилниците и други уреди, вече са излезли от употреба, нараства търсенето на заместители като флуоровъглеводороди и хлорофлуоровъглеводороди. Много от тях са силни парникови газове, смятани за причинители на глобалното затопляне.

В доклада, съставен от 300 учени, се дава положителна оценка на Протокола от Монреал от 1987 г., подписан от около 200 държави, който е спрял допълнителното изтъняване на озоновия слой и е помогнал за смекчаване на парниковия ефект. "Той защити озоновия слой в стратосферата от много по-високи нива на изтъняване, като доведе до постепенно преустановяване на производството и потреблението на вещества, увреждащи озоновия слой", се казва в доклада.

"В резултат на постепенното изтегляне на увреждащите озоновия слой вещества по силата на Протокола от Монреал, се очаква озоновият слой извън полярните пояси да се възстанови до нивото преди 1980 г. в някой момент преди средата на този век", гласи още докладът.

Озоновата дупка, която се отваря над Антарктика всяка пролет обаче, се очаква да се свие до нивото преди 1980 г. в края на 21-и век. През пролетта, когато озоновата дупка е голяма, в Антарктика продължава да се отчита силно ултравиолетово лъчение, отбелязват авторите на доклада.