То влиза в сила предварително, докато бъде ратифицирано от парламентите на всички членки на ЕС.

Франс прес, цитиран от БТА, представя девет важни факта за споразумението.

1. Почти пълно приложение Споразумението, което ще обхване над 510 милиона европейци и 35 милиона канадци, влиза в сила временно, но почти в пълен обем. От днес отпадат 98 процента от митата за стоките, търгувани между Канада и ЕС.

2. Ратификацията остава несигурна Споразумението, което бе ратифицирано от Европейския парламент и от парламента на Канада, ще стане окончателно, след като получи одобрението на 38 национални и регионални парламента в Европа, което може да отнеме години. Засега са го ратифицирали само пет страни - Латвия, Дания, Испания, Хърватия и Малта. Ако някой от парламентите каже "не", то това ще бъде краят му.

3. Опасения за земеделието Споразумението ще улесни износа на сирене и алкохолни напитки за Канада. Европейските фермери обаче се опасяват, че внасяните канадски продукти отговарят на по-ниски санитарни стандарти. Някои чувствителни сектори като птицепроизводството остават напълно защитени, а за други (говеждо, свинско, царевица) се въвеждат квоти.

4. Признаване на географски означения Споразумението осигурява защита в Канада на 143 европейски продукта с географски означения. Това означава, че имитации на сирена "Гауда" и "Рокфор" вече няма да бъдат продавани под тези наименования. Броят на защитените продукти обаче е ограничен, тъй като в ЕС има неколкостотин защитени наименования.

5. Липса на клаузи за климата Според независим доклад, възложен от Франция, климатът е "големият отсъстващ" от споразумението, договорено преди Парижкото споразумение през 2015 година. Канадското правителство защитава изкопаемите горива, от които в страната има големи запаси. В крайна сметка текстът дори е "леко неблагоприятен" за климата.

6. Отсъствие на принцила на превенцията Страните запазват възможността си да регулират по принцип сфери като здравеопазване и околна среда, но в споразумението не се споменава изрично "принципът на превенцията". Според френския доклад има "несигурност" за евентуално оспорване от Канада.

7. Арбитражните съдилища ще почакат СЕТА установява постоянни и прозрачни арбитражни съдилища за уреждане на спорове между държави и международни компании, които могат да се почувстват измамени от внезапни промени в политиката, например внезапно спиране на атомни централи. Тези съдилища обаче няма да заработят до окончателното влизане в сила на споразумението.

8. Засилен достъп до обществени поръчки Европейските компании ще имат достъп до търговете за обществени поръчки в Канада, включително и на градовете, и на провинциите. Европейците вече дават на канадските компании широк достъп до обществените си поръчки.

9. Ограничен икономически ефект Според проучване на Комисията СЕТА ще допринесе с около 2 млрд. евро годишно за брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС. Тази цифра е незначителна предвид, че през 2015 г. европейският БВП бе 14 600 млрд. евро. ЕС е вторият по големина търговски партньор на Отава, но за европейците канадската търговия е едва десета по значимост.