Парите не се облагат с данък и ще продължат да се изплащат, дори безработният да се устрои на работа. Определените да получават безусловния базов доход 580 евро нямат право да се отказват от парите, съобщи CNBC.

Списъкът от 2000 имена е бил съставен на случаен принцип сред финландските граждани от 25 до 58 години, които през ноември 2017 година не са имали постоянна работа.

НА ФОКУС: Финландският модел за безусловен базов доход >>

Идеята за въвеждане на безусловен базов доход вече се експериментира в много държави. Правителството на Германия например плаща по 1000 евро на месец на 26 свои граждани и то от 2014 година. Подобни опити ще бъдат направени в следващите месеци и в Холандия, както и в Индия.