Европейският парламент прие днес правила за допълнителна защита на основната европейска инфраструктура. С правилата се въвеждат минимални изисквания за оценка на заплахите за важните съоръжения, както и национални стратегии за тяхното опазване, се посочва в съобщение на ЕП, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел.

Правилата въвеждат общо понятие за "критична инфраструктура", което ще включва енергетиката, превозите, банковото дело, инфраструктурата на финансовите пазари, цифровата инфраструктура, питейните и отпадъчните води, производството, преработката и доставката на храни, здравеопазването, бюджетната администрация и космическото пространство. Държавите от ЕС трябва да въведат общи възможности за връзка помежду си по въпроси за охраната на инфраструктурата.

ЕП отбелязва, че досегашните правила определяха като "критична" само инфраструктурата в енергетиката и транспорта.

През ноември 2022 г. Европейският парламент прие промени по общо законодателство, което цели да насърчи инвестициите в сигурни електронни системи за ключови услуги и критично важна инфраструктура.

Директивата за мрежовата и информационна сигурност въвежда нови правила за единно високо ниво на киберсигурност в целия ЕС. Тя се отнася както за публични институции, така и за средни и големи компании, които работят и предлагат услуги в ключови сектори.

Директивата изменя норми, приети през 2016 г., като цели да въведе повече яснота и да подобри прилагането на законодателството на практика, както и да обхване бързите промени, настъпващи в цифровата област.

Новите правила обхващат сектори и дейности, които имат важно значение за функционирането на икономиката и обществото - в това число, енергетика, транспорт, банково дело, здравеопазване, цифрова инфраструктура, публични администрация и космически технологии.