Европейският парламент одобри днес доклад, в който се отчита постоянна заплаха за върховенството на закона в Унгария. За доклада гласуваха 448 евродепутати, 197 бяха против, а 48 се въздържаха.

За приемането му предложението се нуждаеше от абсолютно мнозинство от членове (376) и две трети от подадените гласове, изключвайки въздържалите се.

На обсъжданията по темата в Страсбург вчера премиерът Виктор Орбан заяви, че срещу Унгария се провежда наказателна акция заради твърдата й позиция срещу имиграцията.

Парламентът призова държавите членки на ЕС да определят в съответствие с член 7 от Лисабонския договор (договора за ЕС) дали съществува реален риск Унгария да извърши нарушение на основополагащите ценности на ЕС.

Подобен доклад ЕП изготвя за първи път. С него се призовава Съветът на ЕС да предприеме действие срещу държава членка, за да предотврати системната заплаха срещу тези ценности. 

В приетия днес доклад пише, че Унгария създава опасност за нарушаване на европейските ценности и това оказва въздействие върху другите страни в ЕС и върху доверието помежду им. Изброени са 12 области, с които Будапеща е предизвикала тревога:

 1. конституционната и избирателната система;
 2. независимостта на институциите и правата на съдиите;
 3. корупцията и конфликтите на интереси;
 4. правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данни;
 5. свободата на изразяване;
 6. академичната свобода;
 7. свободата на вероизповедание;
 8. свободата на сдружаване;
 9. правото на еднакво отношение;
 10. правата на хората от малцинства;
 11. основните права на мигрантите;
 12. икономическите и социалните права.

В доклада Европарламентът напомня, че присъединяването на Унгария към ЕС е бил доброволен акт, основаван на суверенно решение с широк консенсус от целия политическия спектър" и подчертава, че всяко унгарско правителство има задължението да елиминира риска от сериозната заплаха на основополагащите ценности на ЕС.

Какво следва

Предложението за Решение на Съвета на ЕС ще бъде изпратено на държавите членки. Ако в Съвета на ЕС 4/5 от министрите (на външните работи) споделят опасенията на мнозинството евродепутати, може да се установи, че в Унгария върховенството на правото е под постоянна заплаха. Министрите могат да установят наличието на очевиден риск от тежко нарушение на Унгария по отношение на европейските ценности, включени в Договора за ЕС. Съветът ще трябва първо да изслуша възгледите на унгарските власти, а ЕП трябва да даде своето съгласие. Държавите членки могат също така да отговорят на препоръките към Унгария относно предотвратяването на заплахата, обясниха от ЕП.

На по-късен етап Съветът на ЕС може да определи с единодушие и с одобрение от страна на ЕП съществуването на риск от сериозно и продължаващо нарушение на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права. Това може да доведе до санкции, като суспендирането на правото на глас в Съвета на ЕС.