Европейската комисия представи днес решенията по наказателните процедури, водени срещу държавите от ЕС през юли. Данните показват движението по седем наказателни процедури срещу България, предава кореспондент на БТА.

Обществени поръчки

Комисията призовава нашата страна да спазва правилата за обществените поръчки и концесиите, като е решила да изпрати мотивирано становище за несъответствието на българското законодателство с европейските изисквания. Българското законодателство въвежда две изключения от прилагането на правилата за обществените поръчки - за определени лекарствени стоки и за изграждане и поддръжка на "инженерни съоръжения от преграден тип за охрана на държавната граница", се посочва в съобщението. Отчита се, че България е предприела мерки по голяма част от причините за несъответствието. Нашата страна разполага с два месеца, за да отговори на ЕК, иначе комисията може да предяви иск пред Съда на ЕС.

Свобода на движение

Комисията призовава нашата страна, Гърция и Португалия да спазват правилата за личните карти и документите за пребиваване. ЕК започва процедура за нарушение с изпращане на официално уведомително писмо за неспазване на правилата на ЕС за личните карти и документите за пребиваване, издавани на граждани на ЕС и членове на техните семейства. Тези правила целят да улеснят свободното движение в ЕС с по-високите изисквания за сигурност и формат на лични карти и документите за пребиваване. Според ЕК трите държави не издават карти за самоличност или документи за пребиваване във формат по европейските правила, влезли в сила от август 2021 година. В случая с България това се отнася за лични карти, документи за пребиваване, издадени на граждани на ЕС и карти за пребиваване, издадени на членове на семейството извън ЕС. Трите страни разполагат с два месеца, за да предприемат необходимите мерки за отстраняване на недостатъците, а при липса на задоволителен отговор ЕК може да продължи с наказателната процедура.

Европейска заповед за задържане

Комисията призовава отново нашата страна, Белгия, Полша, Словакия и Финландия да спазват изискванията за европейската заповед за задържане. ЕК изпрати първите писма по този повод през февруари 2022 г. и по-късно изясни, че България не е въвела правилно правилата за задължителните основания за неизпълнение, ефективен съдебен надзор преди предаването и понятието за хуманитарни причини за отлагане на предаването на обявен за задържане от друга държава в ЕС. Комисията дава срок от два месеца за отстраняване на недостатъците, а след това може да реши да предяви иск срещу България и Словакия пред Съда на ЕС, се пояснява в съобщението.

Европейски правила за достъпна среда

Комисията призовава България, Ирландия, Кипър, Холандия и Полша да въведат европейските правила за достъпност на стоки и услуги за хора с увреждания. Правилата предвиждат важните стоки и услуги като телефони, компютри, електронни книги, банкови услуги и електронни съобщения да бъдат достъпни за хората с увреждания - 87 милиона европейски граждани. Миналото лято ЕК изпрати официални уведомителни писма до 24 държави от ЕС, а тази пролет - и до останалите, за това, че не са съобщили изцяло за предприетите мерки. Комисията е решила днес да изпрати мотивирани становища на България, Ирландия, Кипър, Холандия и Полша за това, че не са съобщили за въведени мерки. Тези пет държави разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат необходимите действия, а в противен случай ЕК може да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

Автомобилни превози

Комисията призовава България, Белгия, Дания, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словения и Финландия да въведат правилно правилата за командироване на водачи в автомобилните превози. Правилата предвиждат правото на водача да получава заплата според страната, където е командирован. Държавите трябваше да приемат мерки до 2 февруари 2022 година. България, Белгия, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словения и Финландия не са посочили ясно всички предприети мерки. ЕК е решила да изпрати мотивирано становище на тези държави, които сега разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат необходимите действия, иначе случаят може да бъде отнесен до Съда на ЕС.

Пътна безопасност

Комисията призовава България, Дания, Гърция, Литва, Австрия и Финландия да въведат правилата на ЕС за прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства. Уточнява се, че нашата страна е въвела правилата неправилно. Правилата определят списък какво да се проверява при прегледите и трябваше да бъдат въведени до септември миналата година. България и Финландия разполагат с два месеца за отговор, иначе случаят може да бъде предаден на Съда на ЕС.

Отпадъци

Комисията призовава България да прилага правилото "замърсяващият плаща" при изчисляване на таксата "смет". В България разходите за управление на отпадъците, плащани от гражданите и дружествата, се основават на данъчната стойност на имота и не отчитат количествотото изхвърлен отпадък, отбелязва ЕК. Въпреки че България промени законодателството си, за да реши въпроса, прилагането на разпоредбите се отлага всяка година от 2015 г. насам. По последни данни от българските власти прилагането на разпоредбите може да влезе в сила през следващите две години. Затова ЕК е решила да изпрати официално уведомително писмо и нашата страна има два месеца за отговор и отстраняване на недостатъците, иначе процедурата ще продължи.