Бившият полски президент и носител на Нобелова награда за мир Лех Валенса спечели дело срещу Полша, заведено пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), който призова Варшава да предприеме "подходящи законодателни мерки" срещу "липсата на независимост" на полската съдебна система, предаде Франс прес.

Публично обвинен през 2005 г., че е сътрудничил на тайните служби на комунистическия режим, Лех Валенса се защитава в съда и през 2011 г. печели делото си пред полския съд.

През 2017 г., по време на управлението на консервативното правителство, доминирано от партията "Право и справедливост" (ПиС), влезе в сила нов закон, с който се създаде възможност за "извънредно обжалване", което може да бъде разгледано от Камарата за извънредни обжалвания и обществени дела към Върховния съд на Полша.

Впоследствие главният прокурор на Полша подаде извънредна жалба срещу решението в полза на Лех Валенса и Камарата за извънредни жалби отмени решението от 2011 г. След това Валенса подава жалба до ЕСПЧ.

Заседаващият в Страсбург ЕСПЧ осъди Полша за нарушаване на "правото на справедлив съдебен процес", за нарушаване на принципа на "правна сигурност" и за нарушаване на "правото на зачитане на личния живот".

Съдиите единодушно постановиха, че Извънредната апелативна камара не отговаря на определението за "независим и безпристрастен съд, създаден със закон", изисквано от Европейската конвенция за правата на човека.

ЕСПЧ също така констатира, че предоставянето на главния прокурор, който е подчинен на изпълнителната власт, на правомощието да оспорва "почти всяко окончателно съдебно решение" противоречи на принципите на съдебната независимост и разделението на властите и дори може да се превърне в "политически инструмент, използван от изпълнителната власт".

Съдът също така постанови, че този случай и обжалването на решението в полза на Лех Валенса "не могат да бъдат отделени от политическия контекст по онова време и конфликта между Валенса и ПиС".

ЕСПЧ отправи искане към полското правителство да предприеме "подходящи законодателни мерки", по-специално за "прекратяване на системните нарушения" на правата на човека, и по-конкретно на правото на справедлив съдебен процес.

Полша ще трябва да плати на Лех Валенса 30 000 евро за "неимуществени вреди", което е сравнително висока сума съгласно практиката на съда.

ЕСПЧ констатира, че обвиненията нарушават правата, заложени в Европейската конвенция за защита правата на човека - документ, ратифициран от 46 държави, членуващи в Съвета на Европа.