Петте страни, които имат излаз на Каспийско море, са се договорили и на 12 август ще подпишат конвенция за статута му, съобщи руското Министерство на външните работи.

Работата по определяне на правата им върху Каспийско море върви от 1996 година на ниво обща комисия от експерти. Правовият статут на морето се опитват да определят още след разпада на СССР - става дума за границите на акваториите на всяка от петте държави, а също така и споразумение за полагане на газопроводи и петролопроводи по дъното на морето.

Според Конвенцията, дъното и водите на Каспийско море ще бъдат разделени на сектори, на вътрешна акватория и териториални води и риболовни зони. В документа се определят и границите на въздушното пространство на всяка една от страните и се забранява настаняване по бреговете му военни сили, извън петте държави.