Комисията публикува проучване на Евробарометър, което показва, че много европейци не разбират какво се крие зад понятието „биоразнообразие“ и не се чувстват добре информирани за загубата на биоразнообразие, предаде "Фокус".

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Биоразнообразието представлява природният двигател за бъдещето ни и трябва да се научим да се отнасяме грижовно към него. Надявам се настоящата кампания да спомогне за това и да повиши осведомеността относно потребността да се отнасяме с уважение към природата, от която зависим.“

Последното проучване на Евробарометър - „Настроения спрямо биоразнообразието“, разкрива, че само 38 % от европейците познават значението на термина, докато други 28 % са чували за него, но не знаят значението му. Мнозинството усещат, че загубата на биоразнообразие е сериозен проблем, въпреки че не смятат, че те лично биха били засегнати от спада му, като само 17 % от анкетираните потвърждават, че вече са го усетили.

На въпроса - кои са най-значителните заплахи пред биоразнообразието, 27 % са изтъкнали замърсяването, като 26 % са посочили за виновник катастрофите, причинени от човека.

Като основна причина за своето бездействие във връзка със спиране на загубата на биоразнообразие гражданите изтъкват слабата осведоменост относно това, което може да се направи по въпроса.

Кампанията на европейско равнище, която съвпада с обявяването от ООН на 2010-та за Година на биоразнообразието, цели повишаването на осведомеността за проблема посредством уебсайт, видеоклип, действия за популяризиране сред обществеността, улични фестивали и медии, включително социални медии.  Първостепенната задача на кампанията е да запознае хората с проблема за биоразнообразието, да се погрижи гражданите да осъзнаят потенциалните последици от загубата му, и че те могат да предприемат нещо да спрат тази загуба.