Спад от половин трилион долара ще отбележат преките чуждестранни инвестиции в глобален мащаб в края на 2009 година, сочи докладът за инвестициите, изготвен от ООН. От финансовата и икономическата криза са пострадали 82 000 транснационални корпорации и техните филиали, които дават работа на над 78 млн. души по света. През 2008 г. преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб са били 1,7 трилиона долара, а в края на настоящата година ще бъдат 1,2 трилиона долара. Слабо възстановяване може да започне през 2010 г.
Глобалната финансова и икономическа криза е започнала да се отразява на международните корпорации още в края на миналата година, което е довело не само до спад в печалбите им, но и до съкращаване на персонал, намаляване на инвестициите и дори банкрути. Според експертите - възстанояваването ще започне през 2010 г., но все още няма да бъдат достигнати нивата от 2008 г. Едва през 2011 г. преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб може да достигнат 1,8 трилиона долара.
В резултат на икономическата и финансова криза перспективите за преките чужди инвестиции в чужбина остават мрачни, изтъква организацията в годишния си доклад. По първоначални данни за 96 страни през 2009 година преките инвестиции в чужбина дори са се сринали с 44 процента на годишна основа през първото тримесечие. Трудностите, пред които бяха изправени финансовите институции, ги принудиха да намалят разходите и следователно инвестициите си, обясняват експертите от ООН, имайки предвид Американ интернешънъл груп (American International Group), Фортис (Fortis), Дексиа (Dexia) и Мерил Линч (Merrill Lynch).
В по-общ план намаляването на отчетените от големите многонационални компании печалби са предизвикали съкращаване на преките инвестиции в чужбина.
В доклада се посочва още, че кризата е променила релефа на преките чуждестранни инвестиции. Спадът при развитите икономики е отбелязан още миналата година, докато в страните с развиващи се икономики все още е имало ръст тогава. Икономиките в преход на Югоизточна Европа и ОНД са поставили рекорд по входящи потоци - от 114 млрд. долара през 2008 година.
Допитване на УНКТАД сред ръководители на мултинационални компании сочи, че според 85 от анкетираните световната икономическа рецесия ги е принудила да преразгледат към понижение плановете си за инвестиции в чужбина. Но подобно на авторите на доклада, ръководителите на компании също гледат на бъдещето с повече оптимизъм, по-специално предвид потенциала за растеж в някои развиващи се страни и някои икономики в преход.
Половината от анкетираните очакват разходите им за чужди инвестиции в чужбина през 2011 година да надхвърлят равнищата от 2008 година.
Очакваната нова вълна от сливания и придобивания също се очаква до доведе до възстановяване на потоците от преки инвестиции в чужбина през следващите години, прогнозира УНКТАД.