След 31 години две двойки черни лешояди отново заеха гнезда в Източни Родопи, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Новосформираните двойки се състоят от четиригодишни птици, освободени през 2022 г. Гнездата са изкуствени и построени от екип на БДЗП и Фондация "Карталско гнездо". В момента лешоядите активно надстрояват гнездата и ги защитават от други птици. 

Добрата новина идва няколко месеца след началото на дейностите по връщането на черния лешояд в българската част на Източните Родопи.

"Създаването на колония в България ще подпомогне оцеляването на вида на Балканите, тъй като се очаква да има обмен на птици с последната оцеляла местна колония от около 25-30 двойки, намираща се в гръцката част на Родопите, както и с реинтродуцираните черни лешояди в Стара планина", разказа д-р Добромир Добрев от БДЗП.

Дейностите по връщане на черните лешояди в Източни Родопи се осъществяват от Българско дружество за защита на птиците в сътрудничество с Фондация "По-диви Родопи" и са финансирани от Rewilding Europe. През ноември м.г. еколозите освободиха втората голяма група лешояди в Източни Родопи.

В същото време обаче птиците от този вид редовно стават обект на бракониерски атаки, като често попадат в примки и капани, биват отстреляни или отворени.