Човешката дейност, която променя планетата ни, е основната причина за възникването на рака и неговата активизация. Това пишат учени от Университета в Аризона, САЩ в статия, публикувана днес в Nature Ecology & Evolution.

Човекът толкова стресово променя околната среда ,че предизвиква поява на рак и при дивите животни, твърдят изследователите. Те наричат хората "онкогенни"-причиняващи рак на други видове.

"Както вирусите променят човешките клетки и предизвикват появата на ракови клетки, така и хората променят средата, в която живеят, с намерение да я направят по-добра, но с това увеличават вероятността от появата на рак в човешкия организъм", пишат учените.

Сред особено силните фактори за предизвикване на рак са посочени химическото и физическо замърсяване на океани и реки, изпускане на радиация в атмосферата от атомни централи, употребата на хербициди и пестициди при обработката на земята.

"Ракът при дивите животни е напълно игнорирана тема досега, но трябва да признаем, че и тук хората имат сериозна намеса. например изкуствено светлинно замърсяване, даване на човешка храна на животните и загуба на генетично разнообразие при много от популациите в природата", пишат още те.

Според проучването, онкологично заболяване е открито във всички животински видове, подложени на изследване. Учените алармират, че ако хората наистина причиняват рак при дивите животни, то опасността много видове да изчезнат е много голяма. Същото важи и за много от домашните животни, които са изложени на денонощно осветление и понякога се хранят с остатъци от човешка храна.