Чували ли сте за шведския снус? Знаете ли какво е това? А знаете ли, че шведският снус стана първият бездимен продукт с намален риск, който бе разрешен за продажба в САЩ. Използването на снус датира още от 18 век и това е най-разпространената форма на бездимен тютюнев продукт в скандинавските държави.

Продуктът е алтернатива на димящите цигари. В края на миналата година той получи и разрешение за продажба като продукт с намален риск в САЩ, след като се произнесе американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) по процедурата им за "тютюневи изделия с модифициран риск", която направи петгодишен преглед на научните данни.

Това беше първият случай, в който FDA издава разрешение за продажба на продукти в рамките на процедурата за тютюневи изделия с модифициран риск.

Продуктът присъства на американския пазар след полученото през 2015 г. разрешение за продажба от агенцията FDA, но досега те се предлагаха без твърдения за "модифициран риск". Разрешенията за тютюневи изделия с модифициран риск се издават за конкретен продукт и са с ограничен срок от 5 години.

Те дават възможност на производителя да рекламира продукта си като такъв с намален риск. Така след полученото разрешение на опаковката на снус ще се изписва следното: "Употребата на снус вместо цигари намалява риска от развитие на рак на устата, сърдечни заболявания, рак на белия дроб, инсулт, емфизем и хроничен бронхит.

Шведският снус се състои от овлажнен, смлян тютюн за орална употреба, сол, вода и ароматизиращи вещества. Поставя се зад горната устна за продължителен период от време. Предлага се под формата на смлян тютюн или в торбички, подобни на тези за чай.

Швеция е водещ пример в ЕС както по отношение на социалната, така и на здравната си политика. Страната е сред лидерите в ЕС и в областта на намаляване на вредата от тютюнопушенето благодарение на широкоразпространения в страната снус.

Научните доказателства за ефекта от продукта датират от август 2014 г., когато Swedish Match USA подават документацията си пред FDA. Процедурата се допълва многократно от различни проучвания, за да се стигне до издаване на разрешително в края на миналата година.

Към момента други кандидати по процедурата за тютюневи изделия с модифициран риск към агенцията FDA са бездимните продукти "Copenhagen snuff" на U.S. Smokeless Tobacco Company, "Camel Snus" на R.J. Reynolds Tobacco Company, цигарите с ниско съдържание на никотин "VLNTM King" на 22nd Century Group, както и тютюневите изделия за системата за нагряване на тютюн на Филип Морис Интернешънъл IQOS.

Има много доказателства, включително и от епидемиологични проучвания, че шведският снус, макар и да не е без риск, е по-малко вреден от пушенето на цигари. Научната група във връзка с регулирането на тютюна на Световната здравна организация отбелязва, че "сред бездимните тютюневи изделия на пазара продуктите с ниско съдържание на нитрозамини, като шведския снус, са значително по-малко опасни от цигарите..."

В Швеция снусът е предпочитаното тютюнево изделие от мъжете, докато жените продължават да употребяват предимно цигари. Там разпространението на заболявания, свързани с пушенето и свързаната с тях смъртност, са много по-ниски отколкото в останалите държави.

Благодарение на бездимното изделие в Швеция процентът на тютюнопушене сред мъжете е най-нисък в ЕС - 5% по данни на Евробарометър от 2017 г., което е една пета от средното за целия ЕС.

Досега тютюневите продукти, получили разрешение за продажба по тази процедура, са снуса на Swedish Match през 2015 година, цигарите с ниско съдържание на никотин на 22nd Century Group "Moonlight", както и тютюневите изделия за системата за нагряване на тютюн IQOS на Филип Морис Интернешънъл.