Започват дейностите по пролетната поддръжка в града с интегриран план-график, с цел извършване в логична последователност на дейностите по поддръжка, съобщиха от Столичната община.

Интегрираният график включва текущ ремонт на пътни настилки и тротоари, миене на улици и булеварди, маркировка, боядисване на стълбове на уличното осветление, поддръжка на зеленината в паркове и градини, включително пръскане срещу паразити, и засаждане на дървета по протежение на пътни артерии.

Текущият ремонт на пътната настилка и тротоари, част от пролетната поддръжка, стартираха още през март и ще продължат до края на юли като в графика към момента има за приключване над 450 локации във всички 24 района на София, припомня БНР. Графикът се обновява текущо с постъпилите сигнали на граждани и на база на обходите на направление "Обществено строителство".

Предвижда се и сезонното засаждане по протежението на улици и булеварди, като по план ще бъдат засадени около 700 нови дървета в празните посадъчни гнезда на тротоарите. Дирекция "Зелени системи" на Столичната община вече е направила предварителен преглед на всички свободни места и определи подходящите дървесни видове за засаждане за съответното място.

Обезпаразитяването на паркове и градини стартира на 20 март, а по план вторите обработки срещу насекоми, кърлежи и гризачи в тревните площи ще приключи до края на април при благоприятни метеорологични условия.

От 1 април започва цялостно миене на улици и булеварди. В началото на месеца ще се извърши миене на основни пътни артерии, като дейностите ще се контролират от екипи на Столичния инспекторат. Наред с пътните платна се мият и тротоарните настилки. Извършва се миене на булеварди и улици, на които предварително е направено метене и почистване на регули и на дъждоприемните шахти.

Днес, 1 април, ще се мият улици и булеварди в районите: "Красно село", "Сердика", "Подуяне", "Слатина", "Лозенец", "Надежда", "Младост", "Студентски", "Люлин", "Нови Искър".

Фирмите-изпълнители, които имат договор със Столична община за лятно почистване, ще изпълняват дейностите по график, съобразен с трафика в града. Екипите на почистващите фирми извършват миене с автоцистерна с маркуч в различен времеви диапазон, с цел да не се затруднява движението. Дейностите ще се изпълняват както през деня, така и през нощта.