"Топлофикация София" ЕАД започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата до края на седмицата, съобщиха от дружеството.

Оттам припомнят, че според наредбата на министъра на енергетиката общото включване на отоплението в София може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12 градуса и дългосрочна прогноза за трайно застудяване за следващите 7-10 дни.

Данните на НИМХ показват, че изискванията ще бъдат изпълнени до края на настоящата седмица, информират от дружеството.

Подаването на топлинна енергия ще започне от клиентите, захранвани от ТЕЦ "Изток", а след това и към всички битови и стопански клиенти, захранвани от останалите топлоцентрали, се посочва в съобщението.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена, се посочва в съобщението.

От дружеството напомнят на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите, за да се избегне допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела.