Да отпадне забраната за провеждане на културни събития на открито. За това настоява заместник-кметът по култура и образование на София Мирослав Боршош във връзка с новите ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19, обявени от МЗ днес.

Според заместник-кмета така предложените ограничения ще доведат до отмяна на стотици културни събития на открито, а в същото време се допуска провеждането на културни изяви на закрито при капацитет от 50 на сто.

"Няма логика да се забрани провеждането на мероприятия на открито", смята Боршош. Въвеждането на новите мерки би довело до огромно напрежение сред творческите гилдии, както и не е в интерес и на публиката, посочва още той.

Столична община подкрепи изнасянето на открити сцени и пространства на множество фестивали и културни събития, с цел безопасност и предотвратяване разпространението на COVID-19 и в съответствие с досегашните разпореждания на компетентните органи.

В заповедта на министъра се нарежда да се преустанови провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е неограничен.