Обновеното място "Яйцето" заедно с английския двор в сградата на Ректората на Софийския университет ще бъдат тържествено открити днес, съобщиха от Центъра за върхови постижения "Наследство БГ".

Откриването на реновираното и емблематично за университета пространство ще се проведе в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова.

"Яйцето" е реновирано от Центъра за върхови постижения "Наследство БГ" и се превърна в модерен конферентно-изследователски център, плод на новата дигитална епоха, посветен на опазването и показването на богатата култура, и на наследството на България.

Преди години преподаватели и студенти на Софийския университет са наричали "Яйце" едно полуподземно помещение под централното фоайе на Ректората, разположено под статуите на братята Евлоги и Христо Георгиеви.

"За тази част на сградата няма документи, които да помогнат за разгадаване на миналото му", обясни проф. Оля Харизанова от Центъра за върхови постижения "Наследство.БГ".

Във времето назад различните битности на "Яйцето" в Софийския университет включват спортен салон, хранилище за книги, място за съхранение на непотребни неща.

"През 80-те години (мястото) се превръща в столова за обед и ресторант за вечеря", пояснява тя.

Но какво е първоначалното предназначение на това пространство, не е ясно.

"Някои мислят, че е построено за параклис. Поради това са му предали овална форма. Но понеже не е било разположено според канона, е нямало как да го освети църквата", посочи Харизанова.

"Затова започнахме да търсим варианти за запазването на това пространство, като запазим и символното, знаковото му значение, което то има, защото няколко години преди 1989 г. беше оранжерия за нови демократи", разказа проф. Иван Илчев:

"Опитахме се да направим това пространство културен център, но не можахме да намерим средства. От пет години ръководя Центъра за върхови постижения "Наследство БГ", който е един от четирите центъра за върхови постижения в България, финансирани от Европейския съюз. Той е и единственият център, който работи в областта на хуманитаристиката заедно с информационните технологии и инженерните специалности."

Проф. Илчев беше и ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в два последователни мандата - в периода 2007-2015 година.

Той съобщи, че в центъра "Наследство БГ" участват пет от големите университети в България. Това са Софийският университет "Св. Климент Охридски", който е водещата институция, Университетът за архитектура, строителство и геодезия, Техническият университет в София, Националната спортна академия и Великотърновският университет. Участват и седем института от Българската академия на науките, както и Националната библиотека и Регионалният исторически музей в София. Това е една много мощна организация, в която работят над 250 учени от тези научни институции и през последните години организирахме много конференции, беше изградена нова инфраструктура и бяха създадени 27 лаборатории при различните партньори в Центъра за върхови постижения "Наследство БГ". Една от заложените идеи в програмата ни беше свързана с пълното преустройство на "Яйцето" в Ректората на Софийския университет, обясни проф. Илчев.

Сега "Яйцето" разполага с една много голяма, съвременна и оборудвана с апаратура конферентна зала за около 120 души, каквато няма в университета и в момента това ще е най-модерната зала в Софийския университет, каза проф. Иван Илчев.

Той обясни, че към нея има и втора зала - отново заседателна, за около 30 души. Има и четири-пет лаборатории към Университетската библиотека - за реставрация и консервация на книги, с каквито не е разполагал до момента Софийският университет.

Университетската библиотека на СУ е втората по големина библиотека в България - след Националната библиотека, каза проф. Иван Илчев. Той съобщи, че във всички тези обновени зали ще се организират конференции, ще има различни заседания, ще се правят изследвания и ще се възстановяват документи и книги, но не само от Софийския университет, а и от всички партньори на Центъра за върхови постижения "Наследство БГ".

Между 1,8 млн. лв. и 2 млн. лв. е финансирането на ремонтните дейности, но голяма част от тях са европейски средства. Преди да започне ремонтът на "Яйцето" ни бяха необходими около три години, а след това самият ремонт продължи около година, каза проф. Иван Илчев.