Столичната община няма право да глобява с фиш шофьорите, паркирали неправилно. Това съобщава Върховният административен съд, който обяви окончателното си решение, че текстове за Наредбата за организация на движението на територията на Столична община са нищожни.

Предмет на процесната наредба са правила, ограничения и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община.

Разпоредбите на чл. 133 и чл. 140, ал. 1 от нея предвиждат налагане на глоби с фиш за маловажни нарушения, установени при извършването им. Върховните съдии обаче приемат, че Общинският съвет няма компетентност да регламентира налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, приемат върховните съдии.

Съгласно Закона за административните нарушения и наказания налагането на глоби с фиш за маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, може да бъде предвидено само в закон или указ, каквато не е наредбата на общината.

По делото е установено също така, че текстове от наредбата имат един и същ предмет на регулация с разпоредби от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Това е в противоречие с чл. 8 от Закона за нормативните актове, тъй като тези отношения вече са уредени с нормативен акт от по-висока степен и поради това общинският съвет не разполага с компетентност да приеме разпоредби с такъв предмет.