"Топлофикация - София" вече няма да завежда дела срещу клиентите, които дължат малки суми. Това заяви пред "Хоризонт" изпълнителният директор на дружеството Кремен Георгиев. Потребителите, срещу които има заведени дела, са между 12 и 17 хиляди годишно, което е под половин процент от абонатите, посочи Георгиев:

"Практиката досега беше, че при задължение над 50 лева и непостигане на какъвто и да е консенсус на комуникацията с абоната, поне да се започне съдебна процедура. Тази практика също няма да продължи, защото за 5 лева, за 50 лева или за 5 хиляди лева, работата, която върши юрисконсултът, е една и съща. На практика се губи смисълът за такива малки суми да се хаби ресурс".

Приоритетно "Топлофикация" ще завежда дела за дължими суми над минималната работна заплата, т.е. 560 лв. В момента текущите задължения на дружеството към "Булгаргаз" са 140 милиона лева, но една трета от тях са начислени авансово за месец март.