Кметът на София Васил Терзиев назначи временно изпълняващ длъжността директор на Общинското предприятие "Столично предприятие за третиране на отпадъци" (ОП СПТО), съобщиха отСтоличната община.

Николай Савов поема длъжността временно изпълняващ длъжността директор на ОП СПТО. Приоритетна задача на изпълняващия длъжността е да проучи актуалното състояние на завода за отпадъци, има ли данни за безстопанственост при управлението му през последните години и да предприеме стъпки за подобряване на състоянието и ефективността на предприятието.

Николай Савов се е запознал с текущото състояние на завода, което ще бъде представено в следващите дни, уточняват от общината.

Савов има дългогодишен опит в областта на управлението на отпадъците и е работил като директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъците от неговото създаване през 2013 г. до 2016 г.

Бил е експерт в "Депо за неопасни отпадъци и ПСОВ "Садината". От 2018 г. до 2021 г. е бил заместник-кмет "Европейски фондове и екология" в община Елин Пелин. Работил е и по различни проекти, свързани с управление на отпадъците в България. Николай Савов е доктор на науките в областта на електрониката, енергетиката и автоматизацията. Към момента е главен асистент в Техническия университет- София. Работил е и като преподавател в Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски".

До рокадата в общинското предприятие за третиране на отпадъци се стигна, след като договорът на досегашния директор Фридрих Катцер беше прекратен миналата седмица по взаимно съгласие, съобщиха тогава от Столичната община. Оттам посочиха, че управлението на отпадъците и осигуряването на чистота в града са сред основните ангажименти на общината и обявиха, че след първоначален анализ на дейността на предприятието са открити несъвместими с добрите управленски методи практики. Ще бъде възложено цялостно проучване на дейността и практиките в завода, които да установят дали общественият ресурс се управлява по най-прозрачния и ефективен начин, както и дали управлението на дейността по отпадъците се реализира максимално ефективно, обясниха още от Столична община.