Първа копка и вграждане на "Капсула на времето" за изграждането на нов учебен корпус на Национална художествена академия /НХА/ ще се състои на 26 април от 14.00 ч. на ул. "Шипка" 1, съобщиха от академията.

С това ще започнат строителните дейности по проект "Нов учебен корпус на НХА в град София". Изпълнението на проекта ще се осъществи с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Изпълнението на договора за строителство ще приключи за период от 15 месеца и предвижда изграждането на напълно самостоятелна сграда от 2158 кв. м. на 4 етажа, сутерен и терасовиден етаж. В нея ще се поместват три лекционни зали, компютърна зала, 16 художествени ателиета, библиотека с книгохранилище и всички необходими комуникационни, санитарни и технически помещения. Сградата ще бъде разположена в източната част на академията, в непосредствена близост до съществуващото Северно крило на НХА.

Основната цел на проекта е да се подобри качеството на образователната среда в сферата на висшето образование и да се повиши нейната привлекателност сред учащите и сред младите хора в България, чрез изграждането на нов учебен корпус на Национална художествена академия в София. Изграждането на нова и модерна сграда, както и оборудването й с висококачествено оборудване, ще допринесат за цялостното модернизиране на Академията като образователна институция.

Изпълнението на целия проект е за срок от 30 месеца, а общата стойност на проекта е 2 999 600.00 лв., от които 2 549 660,00 лв., финансирани от Европейски фонд за регионално развитие и 449 940,00 лв., национално финансиране.