Екип на Регионална дирекция по горите-София е установил незаконна сеч на 689 броя черен бор и девет броя бук при проверка в четири подотдела, общински и части гори, в землището на с. Дружево, община Своге, съобщават от Изпълнителната агенция по горите.

Инспекторите са констатирали, че дърветата са без позволителни за сеч и контролна горска марка. Общият размер на нарушението е 353 пл.куб.м. За установеното нарушение е съставен констативен протокол, уведомена е прокуратурата, а работата по случая продължава, се посочва в съобщението.

За периода от 21 юни до 27 юни 2021 г. служителите в регионалните дирекции по горите в цялата страна са извършили общо 4485 проверки, уточняват от ведомството. Инспектирани са 351 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина; 743 сечища, от които почти половината в насаждения с извеждани възобновителни сечи или с възраст над 80 години; 1866 превозни средства, транспортиращи дървесина, 306 риболовци, 1172 физически лица.

Съставени са общо 68 констативни протокола и 108 акта за установени нарушения, от които 103 по Закона за горите, четири по Закона за лечебните растения и един по Закона за рибарството и аквакултурите.