Предвижда се 880 общински сгради да бъдат снабдени с инсталации за слънчева енергия. Финансирането ще е по европейски програми, но и със собствени средства. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на организирания от Dir.bg и 3е-news форум "Зеленият преход - решения и предизвикателства за България".


Гледайте на живо форума ТУК >>


Снимки вижте ТУК >>


Проектите се подготвят, но за някои знакови сгради те вече са готови, каза кметът и посочи две от тях: Зоопарка и Завода за преработка на отпадъци на гара Яна.

Очакваме одобрението на Плана за възстановяване и устойчивост, за да предложим нашите проекти, каза Фандъкова.

Заедно с това работим и по програмата за чист въздух със смяна на отоплителните уреди в много домове. Но ако не действаме бързо и не решаваме проблемите ефективно, има риск печките да се завърнат, предупреди Йорданка Фандъкова.

Какви предложения направи столичният кмет

Търговията на емисии, която сега е отворена за всички, да се затвори за енергийните предприятия, което би ограничило спекулациите в цените, предложи кметът Фандъкова.

Може да се обсъди възможността търговията на емисии, която сега е отворена за всички, да се затвори за енергийните предприятия, което би ограничило спекулациите в цените. Друго предложение е да се позволи закупуването на квоти заедно от няколко предприятия, отбеляза Йорданка Фандъкова.

За мен лично е логично да има и диференциация на предприятията при закупуване на квоти по признака дали тяхната продукция отива директно при крайния потребител или произвежда енергия, която след това се продава на борсата. Това са различни пазари, в които действат различни регулации и тази диференциация би била от полза за крайния потребител, каза също кметът на София.

Тя припомни, че още през 2011 г. София се присъедини към Споразумението на кметовете в инициативата на Европейската комисия за опазване на климата. С него е поет ангажимента да бъдат намалени емисиите на парникови газове до 2020 г. с 22 процента спрямо нивата от 2007 г. Към 2018 г. София е постигнала намаление от 18 процента. Това намаление се дължи в голяма степен на инвестициите за намаляване на потреблението на енергия в общинските сгради, модернизацията на градския транспорт и уличното осветление, така и на увеличението на дела на ВЕИ в производството на електроенергия на национално ниво. Общото енергийно потребление на територията на общината през 2018 г. е 14 млн. MWh, като се отчита намаление с над 11 процента спрямо базовата 2007 г., заяви кметът Фандъкова.

Какви са стратегическите задачи пред Столична община

Фандъкова каза, че вчера е приет от общинския съвет на София Планът за устойчива енергия и климат 2021-2030, с който си поставяме за цел намаление с 40 процента на емисиите на парникови газове.

Един от най-мащабните проекти на Столичната община е модернизацията на градския транспорт.

Сега работим за поетапно увеличение на дела на електрическата енергия от възобновяеми източници за обществения транспорт. Целта ни е до 2030 г. да достигнем 50 процента чрез инвестиции в собствено производство на зелена електрическа енергия и развитието на зелена зарядна инфраструктура.

Метрото, което строим с подкрепата на ЕК, е един от най-големите ни екологични проекти, който реално промени начина на придвижване в София. Само с него постигнахме намаление от над 90 хил. т. емисии годишно, каза столичният кмет.

Три са стратегическите цели, които си поставя приетият вчера от Столичния общински съвет План за действие за устойчива енергия 2021-2030 г. На първо място това е превръщането на София в климатично неутрален град и превръщането на София във въглеродно неутрален град до 2050 г., съгласно "Визия за София", чрез прилагане на най-високите стандарти по отношение на енергийната ефективност и трансформация на енергийния микс към използване на енергия от възобновяеми източници с акцент върху споделеното производство и потребление на енергия на местно ниво. За постигането на целта за превръщането на София в климатично неутрален град през 2020 г. СОС приема краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Столична община 2020-2022.

Втората стратегическа цел на Плана е София да стане ресурсно-ефективен град, което значи развитие на София според принципите на кръговата икономика с акцент върху опазването на околната среда и биоразнообразието, и създаването на комфортни и здравословни условия за живот и професионална реализация на гражданите.

Третата основна цел на Плана за действие за устойчива енергия е постигането на целта София да се превърне в адаптивен град чрез повишаване на адаптационния капацитет на Столична община за справяне с негативните въздействия причинени от климатичните промени чрез развитие на нормативната база и институционалния капацитет, привличане на вниманието на обществеността и бизнеса, внедряване на природосъобразни решения за адаптация и повишаване на възможностите за превенция и подобряване на готовността и реакцията при настъпване на екстремни климатични събития.

С оглед постигане на така поставените стратегически цели се предвижда изпълнението на набор от мерки в секторите жилищни сгради, сгради от третичния сектор, общински сгради, транспорт, отпадъци, външно обществено осветление, строителство.


Конференцията е организирана от Dir.bg и 3Е-news с подкрепата на "Филип Морис България", "Аурубис България", VISA, "УниКредит Булбанк", "Дънди Прешъс Металс", Brown to Green,"ПроКредит Банк", "Дейзи Тех АД", "Загорка", "Контур Глобал Марица Изток 3", ЧЕЗ, "Девня Цимент", "AES Bulgaria", "Контракс", "Солвей Соди", "Геотехмин ООД", "Bianchi Coffee","Еdoardo Miroglio", "White Water".

Партньори са Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), Индустриален клъстер "Средногорие", Индустриален клъстер "Електромобили", Институт за енергиен мениджмънт, Център за устойчиви финанси и енергетика, Пан Европа България, Атлантически клуб, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара, Американска търговска камара в България (AmCham), Българска асоциация по рециклиране, Браншова асоциация "Полимери".

Медийни партньори на инициативата са: БНТ, bTV Media Group, БНР, БТА и списание "Мениджър".