Виза за инвестиционно проектиране на консервация, реставрация и експониране на къщата на Райна Княгиня в София е съгласувана с писмо на Министерството на културата (МК) от 25 април т.г. Това каза министърът на културата Боил Банов в отговор на депутатски въпрос за състоянието на къщата на Райна Попгеоргиева-Футекова (Райна Княгиня) на столичната ул. "Софроний Врачански" 119.

Той отбеляза, че къщата в столицата е със статут на историческа единична недвижима културна ценност с местно значение със заповед на министъра на културата от 5 октомври 2016 г. Предложението за реставрационни дейности е направено от кмета на район "Сердика" Тодор Кръстев.

Банов посочи, че визата съответства на предписанията за опазване на историческата недвижима културна ценност. При следващата фаза от дейностите - изготвянето на документацията по частта, свързана с архитектурата и конструкциите, е необходимо отново съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство и в Министерството на културата, посочи министърът.

Той отбеляза, че при желание на собственика или на лицата с прехвърлени права на управление за съдействие от страна на МК за опазване на недвижимата културна ценност, може да се кандидатства за отпускане на средства по програмата на министерството за опазване на недвижимото културно наследство.

Райна Княгиня е живяла в къщата през последните 8 години от живота си.